Näidiskiri esmatasandi tervishoiutöötajatele

teabepakme materjal

Näidiskiri riiklike tervishoiuametite jaoks esmatasandi tervishoiutöötajatele saatmiseks, et tutvustada Euroopa antibiootikumipäeva.

Järgmised materjalid on avaldatud üksnes inglise keeles.

Allalaadimine

Seonduv sisu

Data

Esmatasandi arstiabis retsepte väljakirjutavatele arstidele suunatud teabetunni materjalide teabepake

teabevahetuse teabepake

Teabepakmes on tervishoiutöötajatele suunatud näidismaterjalid ja põhisõnumid, teabematerjalid ja strateegiad, kuidas edastada antibiootikumide vastutustundliku kasutamise teavet esmatasandi tervishoiutöötajatele ja patsientidele.