Partnerid

võrgustikud ja partnerlused

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ja muude Euroopa Liidu asutuste, sidusrühmade ja organisatsioonidega, kes korraldavad seoses inim- ja loomatervisega antibiootikumide mõistliku kasutamise teabekampaaniaid kooskõlas Euroopa Komisjoni terviseühtsuse põhimõttega. Euroopa antibiootikumipäev alustab meelsasti dialoogi ja koostööd ka muude organisatsioonidega, kes on huvitatud selles algatuses osalemisest.