Σχεδιάστε μια ενημερωτική εκστρατεία

Για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πανευρωπαϊκής εκστρατείας με θέμα την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, οι εθνικές υγειονομικές αρχές ανά την Ευρώπη στηρίζονται στο υλικό επικοινωνίας της εκστρατείας του ECDC για την ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά.

Στο ενημερωτικό πακέτο περιλαμβάνεται το βασικό υλικό της ενημερωτικής εκστρατείας, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές ανάγκες, μαζί με συστάσεις προς τους διοργανωτές της εκάστοτε εκστρατείας σχετικά με το πώς να προσεγγίσουν το ευρύ κοινό ώστε να προβάλλουν την κατάλληλη και υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών.