Να προσέχετε, όχι αντιβιοτικά

ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου βίντεο

Η κατάχρηση και η κακή χρήση των αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αντιμικροβιακής αντοχής. Εάν έχετε κρυολογήσει ή είστε γριπωμένοι, να προσέχετε, όχι αντιβιοτικά. Περισσότερες πληροφορίες: www.antibiotic.ecdc.europa.eu