Επαγγελματικές οργανώσεις και οργανώσεις ασθενών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών συνεργάζεται με αρκετές επαγγελματικές οργανώσεις και οργανώσεις ασθενών της ΕΕ που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών και την μικροβιακή αντοχή. Από το 2008, όταν άρχισε να εορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών , η υποστήριξη των εν λόγω οργανώσεων συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.