Τσάντες φαρμακείων

υλικό του πακέτου

Το ECDC δεν επιθυμεί να ενθαρρύνει με κανέναν τρόπο την υπέρμετρη χρήση σακουλών, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τη χρήση τους προκειμένου να μειώσουν τα περιττά απόβλητα. Εντούτοις, είναι σαφές ότι σε ορισμένες χώρες οι σακούλες φαρμακείου έχουν μετατραπεί σε ένα είδος «ημιμόνιμης συσκευασίας» για τη μεταφορά φαρμάκων και ιατρικών φακέλων και, συνεπώς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση ενός εκ των γραφικών και την προβολή του μηνύματος που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics ​[EL]

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Επικοινωνιακό υλικό για το ευρύ κοινό με θέμα την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά

επικοινωνιακό υλικό

Επίσης, περιέχει βασικό υλικό και βασικά μηνύματα σχετικά με την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά, ιδέες σχετικά με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προτεινόμενες τακτικές για την αποτελεσματική μετάδοση μηνυμάτων στο ευρύ κοινό.