Σήμα -λογότυπο

υλικό του πακέτου

Το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο του ενημερωτικού υλικού για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά και για να παρέχει μια ενιαία εικαστική ταυτότητα σε όλο το ενημερωτικό υλικό που θα δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Λήψη

EAAD_logo_EN.pdf - EL - [PDF-175.34 KB]
EPS files for logo - EN - [ZIP-2.46 MB]