Φυλλάδιο για τους ασθενείς

ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου

Το φυλλάδιο αυτό διανέμεται στους ασθενείς από τους συνταγογραφούντες οικογενειακούς γιατρούς και περιγράφει τι είναι η μικροβιακή αντοχή και για ποιους λόγους είναι σημαντική η ορθή χρήση των αντιβιοτικών.

Σχετικό περιεχόμενο