Υλικό για συνταγογραφούντες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Πώς να ενημερώνετε τους ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους της αντοχής στα αντιβιοτικά, την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και τις εναλλακτικές θεραπείες για ιώσεις, όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη.

Data

Φυλλάδιο για τους ασθενείς

ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Το φυλλάδιο αυτό διανέμεται στους ασθενείς από τους συνταγογραφούντες οικογενειακούς γιατρούς και περιγράφει τι είναι η μικροβιακή αντοχή και για ποιους λόγους είναι σημαντική η ορθή χρήση των αντιβιοτικών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταγογραφούντες οικογενειακοί γιατροί

Η αυξανόμενη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Η λύση στο διογκούμενο αυτό πρόβλημα είναι η αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς.

Data

Συζήτηση με τον ασθενή

ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Οι συνταγογραφούντες οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι συχνά γίνονται αποδέκτες επίμονων αιτημάτων των ασθενών για συνταγογράφηση αντιβιοτικών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως υπόδειγμα και βοήθημα το παράδειγμα συζήτησης με τον ασθενή, το οποίο προωθεί την κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών.

Ενημερωτικό δελτίο για ειδικούς

Η αντιμικροβιακή αντοχή είναι η ικανότητα ενός μικροοργανισμού (π.χ. βακτηρίου, ιού ή παράσιτου, όπως το παράσιτο της ελονοσίας) να αντιστέκεται στη δράση ενός αντιμικροβιακού παράγοντα.

Data

Ενημερωτικό δελτίο

ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου -

Στο ενημερωτικό δελτίο για την αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη οι συνταγογραφούντες θα βρουν στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στην ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Γραφήματα

Γραφικά πληροφοριών στα οποία επεξηγείται η διαδικασία ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά, η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αντιβιοτικών και της αντιμικροβιακής αντοχής, καθώς και η πρόσφατη τάση της αυξανόμενης αντοχής σε αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής.