Materiale til praktiserende læger og speciallæger

Sådan informeres patienterne om risikoen for antibiotikaresistens, fornuftig brug af antibiotika og andre behandlingsmuligheder ved virusinfektioner såsom forkølelse og influenza.

Data

Patientdialog

informationsmateriale, værktøjssætmateriale

En vejledning, som bygger på tilgængelig dokumentation, og som kan vejlede og hjælpe læger i den primære sundhedstjeneste i tilfælde af patientpres vedrørende antibiotika.

Data

Patientbrochure

informationsmateriale, værktøjssætmateriale

En patientbrochure, som læger i den primære sundhedstjeneste kan udlevere til patienter: Den forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvorfor hensigtsmæssig brug af antibiotika er vigtig.

Nøglebudskaber til læger i den primære sundhedstjeneste

Den stigende antibiotikaresistens gør antibiotika ineffektiv: En effektiv patientkommunikation er vigtig for at tackle dette problem, som hele tiden bliver større og større.

Data

Faktablad til ordinerende læger

faktablad, informationsmateriale, værktøjssætmateriale -

Et faktablad om antibiotikaresistens i den primære sundhedstjeneste giver ordinerende læger EU-data og nationale data om de seneste tendenser.

Faktablad for eksperter

Antimikrobiel resistens er en mikroorganismes (f.eks. en bakterie, et virus) evne til at modstå behandling med antimikrobielle agenser. Hovedårsagen til antimikrobiel resistens er fortsat brugen af antimikrobielle stoffer inden for humanmedicin.