Antimikrobiel resistens i Europa: 2014

infografik informationsmateriale

Oversigt over dataene om antimikrobiel resistens i Europa frigivet i 2014

Nedenstånde materiale er kun tilgængeligt på engelsk.

Download