EU-agenturer og EU's internationale samarbejde

ECDC arbejder tæt sammen med EU-agenturer såsom Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om den europæiske antibiotikadag. ECDC deltager desuden i den transatlantiske taskforce om antimikrobiel resistens (TATFAR) og er i tæt kontakt med EU's fælles aktion vedrørende antimikrobiel resistens og sygehusinfektioner.