Om dagen

Den Europæiske Antibiotikadag er et offentligt sundhedsinitiativ i Europa, som finder sted hvert år den 18. november, og som har til formål at øge bevidstheden om truslen fra antibiotikaresistens mod den offentlige sundhed og om rationel brug af antibiotika. De nyeste data bekræfter, at antallet af patienter, der smittes med resistente bakterier, er stigende i hele EU, og at antibiotikaresistens udgør en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed.

 

Rationel brug af antibiotika kan være med til at forhindre udvikling af resistente bakterier og dermed sikre, at de eksisterende antibiotika også vil kunne bruges af de kommende generationer.