Hovedbudskaber til ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af sygehusinfektioner og til hospitalsepidemiologer

informationsmateriale hovedbudskaber værktøjssætmateriale

Opgaver

1.    Din opgave er at sikre gennemførelse af de grundlæggende elementer i programmet til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse [82,84,85] [ekspertkonsensus]. Hertil hører:
a)    uddannelse og oplæring 
b)    politikker og procedurer 
c)    aseptiske teknikker og kliniske interventioner
d)    håndhygiejne 
e)    dekontaminering af instrumenter og udstyr 
f)    dekontaminering af omgivelserne 
g)    sikkerhed af vand 
h)    vaccination af sundhedspersonale ved siden af sundhed på arbejdspladsen 
i)    kontakt med folkesundhedsorganisationer
j)    integration af infektionsforebyggelse og -bekæmpelse i alle politikker 
k)    sikring af, at alt personale fra bestyrelses- til afdelingsniveau kender deres rolle i forebyggelse af infektioner 

2.    Andre opgaver består i at [31,42,56,82,85-87]:
a)    koordinere hospitalsovervågning og programmer til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedssystemet 
b)    sikre, at der forefindes retningslinjer for infektionsforebyggelse og  bekæmpelse, protokoller og tjeklister til forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedssystemet og af overførsel af mikroorganismer
c)    dele oplysninger om lokale mikrobiologi- og resistensmønstre
d)    overvåge overholdelsen af retningslinjer for infektionsforebyggelse og -bekæmpelse
e)    revidere og rapportere overvågningsdata for infektioner erhvervet i sundhedssystemet
f)    sikre, at programmer til antibiotikaforvaltning integreres i politikker og
programmer til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse
g)    oplære alt relevant sundhedspersonale i interventioner vedrørende infektionsforebyggelse og  bekæmpelse til reduktion af transmissionen af både antibiotikaresistente og  følsomme bakterier 

Eksempel
3.    Grækenland - et treårigt mangesidet infektionsbekæmpelsesprogram til bekæmpelse af spredning af carbapenemresistente bakterier i en hæmatologisk afdeling på et universitetshospital førte til reduktion af infektioner med de pågældende bakterier [88].

4.    Italien - et fireårigt program til infektionsbekæmpelse reducerede forekomsten af infektioner og kolonisering med carbapenemresistente bakterier på et undervisningshospital. Programmet omfattede foranstaltninger til antibiotikaforvaltning, der var rettet mod forbruget af carbapenemer [62].

5.    ECDC-mappen (link) indeholder online ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedssystemet.