Hovedbudskaber til specialister i sygehusinfektioner 

Opgaver

1.    Dine opgaver vedrørende bedre anvendelse af antibiotika består i at [31,56,68,71,83]:
a)    deltage i teamet til antibiotikaforvaltning som et nøglemedlem af teamet
b)    samarbejde med hospitalsfarmaceuten og den kliniske mikrobiolog om gennemførelse af programmet til antibiotikaforvaltning
c)    føre drøftelser med hospitalets ordinerende læger og give dem feedback for at sikre kvaliteten af ordinationer af antibiotika
d)    uddanne hospitalets ordinerende læger i diagnose og behandling af almindelige infektioner og i principperne for antibiotikaforvaltning 
e)    indføre evidensbaserede hospitalsretningslinjer for anvendelse af antibiotika ved almindelige infektioner og for profylakse ved operationer
f)    dele oplysninger om lokale mikrobiologi- og resistensmønstre
g)    forvalte dit hospitals antibiotikaliste (dvs. listen over den medicin, der er til rådighed for de ordinerende læger).

Hvad du kan gøre eller samarbejde om

2.    Støtte udvikling og indførelse af et program til antibiotikaforvaltning i din organisation [69]

3.    fremme lokale retningslinjer for behandling af infektioner og anvendelse af antibiotika. Alle sundhedspersoner bør altid have nem adgang til dem [56,69]

4.    kontrollere, at ordinationer af antibiotika følger protokollerne for antibiotikabehandling baseret på evidensbaserede retningslinjer, hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller institutionen, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørge dem, hvorfor de gør det, og give dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus]

5.    give feedback og råd til ordinerende læger om diagnostisk evaluering og behandling af infektionssygdomme [83]

6.    sørge for, at hospitalets og ordinerende læger regelmæssigt oplæres om forsigtig brug af antibiotika, og deltage i møder om gennemførelse af evidensbaserede hospitalsretningslinjer for antibiotika [31,53]