Hovedbudskaber til specialister i sygehusinfektioner 

informationsmateriale hovedbudskaber værktøjssætmateriale

Opgaver

1.    For bedre anvendelse af antibiotika [31,56,68,71,83]:

  • deltag i teamet til antibiotikaforvaltning som et nøglemedlem af teamet
  • samarbejdmed hospitalsfarmaceuten og den kliniske mikrobiolog om gennemførelse af programmet til antibiotikaforvaltning
  • før drøftelser med hospitalets ordinerende læger og giv dem feedback for at sikre kvaliteten af ordinationer af antibiotika
  • uddan hospitalets ordinerende læger i diagnose og behandling af almindelige infektioner og i principperne for antibiotikaforvaltning 
  • indfør evidensbaserede hospitalsretningslinjer for anvendelse af antibiotika ved almindelige infektioner og for profylakse ved operationer
  • del oplysninger om lokale mikrobiologi- og resistensmønstre
  • sørg for at forvalte dit hospitals antibiotikaliste (dvs. listen over den medicin, der er til rådighed for de ordinerende læger).

Hvad du kan gøre eller samarbejde om:

2.    Støt udvikling og indførelse af et program til antibiotikaforvaltning i din organisation [69]

3.    Bidrag til at fremme lokale retningslinjer for behandling af infektioner og anvendelse af antibiotika. Al sundhedspersonale bør altid have nem adgang til dem [56,69]

4.    Kontroller, at ordinationer af antibiotika følger protokollerne for antibiotikabehandling baseret på evidensbaserede retningslinjer, hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller institutionen, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørg dem, hvorfor de gør det, og giv dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus]

5.    Giv feedback og råd til ordinerende læger om diagnostisk evaluering og behandling af infektionssygdomme [83]

6.    Sørg for, at hospitalets og ordinerende læger regelmæssigt oplæres om forsigtig brug af antibiotika, og deltage i møder om gennemførelse af evidensbaserede hospitalsretningslinjer for antibiotika [31,53]