How does antibiotic resistance spreads?

Hvordan udbredes antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens er bakteriers evne til at bekæmpe virkningen af et eller flere antibiotika. Mennesker og dyr bliver ikke resistente mod antibiotika, men de bakterier, der bæres af mennesker og dyr, kan blive det.

Denne infografik forklarer, hvordan antibiotikaresistens spredes i husdyravl, i samfundet, sundhedsfaciliteter og gennem rejser.

Infografik