Rostoucí výskyt rezistence vůči antibiotikům poslední řady: 2013

infografika informační materiál

Karbapenemy představují významnou skupinu antibiotik poslední řady pro léčbu bakteriálních infekcí. Šíření infekcí rezistentních ke karbapenemům ohrožuje poskytování účinné zdravotní péče a bezpečnost pacientů v Evropě, protože vážně snižuje schopnost léčit infekce.

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013