Agentury EU a mezinárodní spolupráce EU

Při organizování Evropského antibiotického dne středisko ECDC úzce spolupracuje s agenturami EU, např. s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Středisko ECDC se rovněž podílí na činnosti transatlantické pracovní skupiny pro mikrobiální rezistenci (TATFAR) a je v úzkém kontaktu s představiteli společné akce EU týkající se antimikrobiální rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí.