Mohammed

příběhy pacientů

Jmenuji se Mohammed a je mi 37 let. Vyrostl jsem ve Spoojeném království, posledních 10 let jsem však strávil v Káhiře, kde řídím společnost zabývající se vývojem softwaru. V Egyptě mám hodně příbuzných, takže život tam a cestování mezi Egyptem a Spojeným královstvím mi vyhovovalo.

 V dubnu roku 2011 mi lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii, což je druh nádorového onemocnění, kdy lidské tělo produkuje příliš mnoho bílých krvinek a imunitní systém přestává správně fungovat. S léčbou jsem začal téměř okamžitě. Vlastní leukémie není až tak bolestivá – většinou se jenom necítíte dobře a jste vyčerpaní – ale skutečnost, že imunitní systém nefunguje tak, jak by měl, znamená, že jste mnohem náchylnější k infekcím. To může být nepříjemné i mimořádně nebezpečné.

Při pobytu v nemocnici, kde jsem podstupoval druhý cyklus chemoterapie, jsem dostal vysokou horečku, kterou se lékaři snažili zvládnout pomocí běžných antibiotik. Po dobu tří dnů mi teplota nekontrolovatelně stoupala a dosahovala nebezpečných 40°C. Lékaři si uvědomovali, že na mé infekci je něco neobvyklého, ale nakonec se jim podařilo pomocí speciální kombinace vysokých dávek antibiotik dostat horečku pod kontrolu. V té chvíli nás neznámá příčina infekce skutečně děsila; řešili jsme leukémii, nikdo však nevěděl, co způsobilo horečky.

Další vyšetření prokázala, že jsem měl infekci způsobenou bakterií nazývanou jako Escherichia coli (E. coli), která normálně žije ve střevech. Lékaři nevěděli, proč se u mě vyskytl velice rezistentní druh bakterie E. coli. Nikdo nevěděl jistě, kde jsem se nakazil tímto nadmíru rezistentním druhem bakterie, ani jak dlouho přežívala ve střevním traktu. Lékaři se domnívali, že jsem ji mohl získat v Egyptě, protože tam rovněž došlo k nálezu obdobných rezistentních druhů a v této oblasti jsem žil. Chemoterapie oslabila můj imunitní systém, a umožnila tak infekci, aby se projevila.

Jakmile lékaři zjistili infekci, přesunuli mě do samostatného pokoje, odděleně od ostatních pacientů. Dokonce i nyní, když docházím do nemocnice na chemoterapii, nesmím vždy po dlouhé týdny opouštět pokoj nebo navazovat kontakt s ostatními pacienty. Zdravotní sestry i lékaři dodržují přísná opatření týkající se kontaktu a specializovaný personál zajišťuje, aby se infekce nerozšířila. V průběhu třetího kola chemoterapie jsem dostal další horečku. Tentokrát lékaři věděli, jak postupovat, a hned ji dostali pod kontrolu. Jsem o dost klidnější, když vím, že lékaři umí horečku zvládnout, ale stejně není nic příjemného být sám v izolaci.

Nejhorší je vědět, že bych tuhle bakterii mohl mít už navždy. Právě teď je pod kontrolou a lékaři to zvládli opravdu dobře, ale i po překonání leukémie bude možnost reaktivace infekce stále znamenat skrytou hrozbu. Nikdy jsem si nemyslel, že infekce mohou ohrožovat lidský život, ani jsem neuvažoval o tom, jak rychle se mohou stát nebezpečnými. Můžeme hovořit o štěstí, že máme tak skvělou síť zdravotnických zařízení, je však důležité, abychom věděli o možných rizicích a navštívili lékaře ihned, jakmile máme pocit, že něco není v pořádku.

Komentář: poznámky k případu

Bakterie E. coli, která byla izolována z Mohammedova krevního řečiště, má mechanismus rezistence, jehož původcem je enzym nazývaný karbapenemáza. Mohammedova bakterie E. coli produkovala karbapenemázu nazvanou OXA-48, jejíž výskyt bývá často hlášen u bakterií z oblasti Středomoří, ale objevuje se i v jiných částech Evropy a jinde ve světě. Díky tomuto enzymu OXA-48 jsou bakterie velice rezistentní na řadu antibiotik, včetně antibiotik poslední generace, karbapenemů.

Lékaři mohli Mohammeda úspěšně léčit vhodnými antibiotiky, protože včas odebrali vzorky a provedli laboratorní testy, aby zjistili, která antibiotika na bakterii vyvolávající jeho onemocnění účinkují. Mohammed může mít tuto rezistentní bakterii E. coli ve střevním traktu již dlouho a tato bakterie se může v budoucnu znovu stát příčinou infekce. Bude potřebovat brát antibiotika, která ho ochrání před infekcemi, jež mohou souviset s léčbou leukémie. Vzhledem k tomu, že díky enzymu OXA-48 je bakterie E. coli rezistentní na celou řadu antibiotik, může to být mimořádně náročný úkol, protože jich zbývá pouze několik přípravků, které mu lze podávat.

V případě, že se antibiotika nepoužívají správně – užívají-li se tehdy, kdy to není nezbytně nutné, podávají-li se příliš dlouhou nebo krátkou dobu anebo v chybném dávkování – může to vést ke vzniku a rozšíření bakterií, které jsou rezistentní na antibiotika.

Pro léčbu infekcí je důležité, aby se antibiotika užívala rozumně a došlo ke zvolení správného a vhodného antibiotika co nejdříve. Prodlevy ve výběru správných antibiotik, zejména u těžce nemocných pacientů jako Mohammed, mají souvislost s vyšší frekvencí výskytu případů onemocnění a úmrtí.

Vzhledem k tomu, že rezistentní bakterie lze nalézt nejen v nemocnicích, ale i v běžném prostředí, má toto význam pro každého. Pacienti s oslabeným imunitním systémem v důsledku transplantace kostní dřeně nebo orgánů jsou obzvláště v ohrožení, protože jsou náchylnější k infekcím