How does antibiotic resistance spreads?

Jak se odolnost vůči antibiotikům šíří?

Odolnost vůči antibiotikům je schopnost bakterie bránit se účinku jednoho nebo několika antibiotik. Lidé ani zvířata se vůči léčbě antibiotiky odolnými nestávají, odolnost však mohou získat bakterie, které se v těle člověka nebo zvířete vyskytují.

Tato infografika vysvětluje, jak se rezistence vůči antibiotikům šíří v chovech zvířat, společnosti, zdravotnických zařízení a prostřednictvím cestování.

Infografika