Партньори

мрежи и партньорства

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и други агенции на ЕС, заинтересовани страни и организации, които провеждат кампании за отговорна употреба на антибиотици за лечението на хора и на животни в съответствие с подхода „Едно здраве“ на Европейската комисия. EAAD приветства диалога и партньорството с други организации, които желаят да участват в тази инициатива.