Антимикробна резистентност в Европа: 2014 г.

инфографика информационен материал

Преглед на данните за антимикробна резистентност в Европа, публикувани през 2014 г.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Изтегляне