Основни факти за предписващите лекари в болниците

oсновни факти информационен материал материал за инструментариум

Информация за възникването и разпространяването на антибиотична резистентност в болничните заведения и начините за борба с този проблем

Изтегляне

Информационен лист - BG - [PDF-537.11 KB]
Factsheet for hospital prescribers (Word) - EN - [DOC-1.08 MB]

Related content

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.