Лого

материал за инструментариум

Логото на Европейския ден на антибиотиците (EAAD) е създадено за използване във всички материали, свързани с Европейския ден на антибиотиците, и осигурява последователна визуална идентичност на всички комуникационни материали, изготвени по този случай.

Изтегляне

EAAD_logo_EN.pdf - BG - [PDF-172.31 KB]
EPS files for logo - EN - [ZIP-2.46 MB]