Кампании в Европа

Понастоящем се провеждат редица инициативи в цяла Европа, които целят да разпространят посланието за рисковете, свързани с неправилната употреба на антибиотици, и информират за разумната употреба на антибиотици.

Австрия

Белгия

България

Хърватия

Чешка република

Дания

Естония

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Исландия

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Нидерландия

Норвегия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Испания

Швеция