How does antibiotic resistance spreads?

Как се разпространява антибиотичната резистентност? 

Антибиотична резистентност е способността на бактериите да устоят на действието на един или повече антибиотици. Хората и животните не са резистентни към лечението с антибиотици, но пренасяните от животните и хората бактерии могат да развият резистентност.

Тази инфографика обяснява как резистентността към антибиотици се разпространява в животновъдството, в обществото, в здравните заведения и при пътуване.

Инфографика