Ključna sporočila za negovalno osebje

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Naloge

1.    Ste na ključnem položaju, ki vam omogoča, da v sodelovanju s skupino za nadzor nad rabo antibiotikov izboljšate kakovost njihove rabe [96].

2.    Vaše naloge v zvezi z izboljšanjem rabe antibiotikov so [31,96,97] [strokovno usklajeno]:
a)    odmerjanje antibiotikov bolnikom v skladu z navodili;
b)    usklajevanje odvzemanja in pošiljanja mikrobioloških vzorcev ter poročanje zdravnikom;
c)    poročanje o neželenih učinkih zdravljenja z antibiotiki zdravnikom in ustreznim nadzorom za preglede;
d)    omogočanje sporazumevanja med zdravniki, lekarno, laboratorijem, načrtovalci odpustov, svetovalci in bolniki;
e)    zagotavljanje informacij o zdravljenju bolnikom in družinskim članom; 
f)    spremljanje stanja bolnikov 24 ur na dan ter
g)    vodenje zalog antibiotikov na svojem oddelku in zagotavljanje sledljivosti uporabe antibiotikov [strokovno usklajeno].

Na katerih področjih lahko delujete oziroma sodelujete?

3.    V sodelovanju z zdravniki in farmacevti izboljšujete prakso odmerjanja antibiotikov [96,97].

4.    Upoštevajte ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb, ki so vzpostavljeni v vašem okolju [strokovno usklajeno].

5.    Poskrbite, da bodo bolniki (in njihovi družinski člani) razumeli razloge za zdravljenje z antibiotiki ter ključne točke v zvezi z njihovo uporabo, pri čemer jih opozorite, naj [31,69] [strokovno usklajeno]: 
e)    antibiotike jemljejo v skladu z navodili; 
f)    antibiotikov nikoli ne shranjujejo za poznejšo uporabo;
g)    nikoli ne uporabljajo antibiotikov, ki so jim ostali od preteklih zdravljenj;
h)    antibiotikov, ki so jim ostali, nikoli ne delijo z drugimi.

6.    Poskrbite, da se pred zdravljenjem z antibiotiki ustrezne kužnine pravilno odvzamejo in pošljejo v mikrobiološki laboratorij [31,42,70]. 

7.    Zagotovite, da se o laboratorijskih izvidih takoj obvesti zdravnika, ki zdravi bolnika [strokovno usklajeno].

8.    Spodbujajte zdravnike, ki predpisujejo zdravila, naj za vse bolnike, ki se zdravijo z antibiotiki, po 48–72 urah dokumentirajo svojo odločitev na podlagi ponovne presoje [31,42,69].

9.    Obvestite zdravnika, ki predpisuje zdravila, ali farmacevta, če ugotovite, da se bolnik zdravi z antibiotiki že več kot sedem dni brez določenega trajanja zdravljenja [69].

10.    Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno]. 

11.    Redno sodelujte pri usposabljanjih in na srečanjih o preudarni rabi antibiotikov, zbiranju vzorcev ter preprečevanju in obvladovanju okužb [53,96].