Ključna sporočila za oddelek za intenzivno zdravljenje [zdravniki in vodstvo]

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Naloge

Ključne naloge za izboljšanje rabe antibiotikov na vašem oddelku so:

1.    upoštevanje protokolov zdravljenja z antibiotiki na podlagi z dokazi podprtih smernic (npr. za sepso) [90];

2.    Seznanjenost z odpornostjo proti antibiotikom na vašem oddelku, v bolnišnici in skupnosti [31,72] [strokovno usklajeno]. 

3.    Organiziranje rednih interdisciplinarnih vizit osebja in obravnav primera za izboljšanje kakovosti zdravljenja z antibiotiki [72].

4.    Ponovna presoja o zdravljenju z antibiotiki glede na klinično stanje po 48–72 urah oziroma takoj, ko postanejo znani mikrobiološki rezultati, da se [31,42,70-72]:
•    preide na jemanje antibiotika ožjega spektra;
•    nadaljuje oziroma konča zdravljenje z antibiotiki;
•    preide na peroralno zdravljenje z antibiotiki.

5.    Izvajanje strategij za preprečevanje in obvladovanje okužb, vključno z [86,87,105]:
•    izobraževanjem osebja;
•    higieno rok;
•    čiščenjem okolja;
•    aktivnim pregledovanjem;
•    previdnostnimi ukrepi pred stikom;
•    praksami, ki temeljijo na dokazih;
•    vzpostavljanjem sistemov za nadzor bolnišničnih okužb.

6.    Redno sodelovanje pri izobraževalnih dejavnostih ter proaktivno pregledovanje in posredovanje povratnih informacij, skupaj s skupino za nadzor nad rabo antibiotikov [54,56]. 

Kaj morate vedeti?

7.    Z omejevanjem oziroma racionalizacijo zdravljenja z antibiotiki dobimo boljše rezultate za bolnike [106].

8.     Z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb se zmanjša pojav bolnišničnih okužb. Npr.: 
a)    z upoštevanjem protokola za oskrbo prek osrednjega katetra (za vstavljanje in vzdrževanje) se zmanjša število okužb krvnega obtoka, povezanih z osrednjim katetrom, na vseh oddelkih za intenzivno zdravljenje (za odrasle in novorojenčke) [107];
b)    s svežnji ukrepov za nego lahko preprečimo nastanek z mehansko ventilacijo povezane pljučnice pri odraslih na oddelkih za intenzivno zdravljenje [108].

Kaj lahko storite?

9.    Skupaj s skupino za preprečevanje in obvladovanje okužb upoštevajte navodila (smernice, protokole in kontrolne sezname) za uvedbo ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb [86,87] [strokovno usklajeno].

10.    Upoštevajte protokole za zdravljenje z antibiotiki na podlagi z dokazi podprtih smernic, ki so vzpostavljene v vašem okolju [31] [strokovno usklajeno].

11.    Zdravljenje z antibiotiki začnite samo, če obstajajo dokazi o bakterijski okužbi, in ne zdravite kolonizacije [31].

12.    Izogibajte se nepotrebni antibiotični profilaksi [31].

13.    Ko predpisujete antibiotik, temeljito preverite anamnezo bolnika, vključno z nedavno rabo antibiotikov, alergijami na zdravila, uporabo imunosupresivnih zdravil in dejavniki tveganja za odpornost proti antibiotikom (npr. nedavna hospitalizacija ali kirurški poseg oziroma nedavno potovanje zunaj Evrope) [31].

14.    Če imate, preden predpišete antibiotik, pomisleke, storite naslednje [25,26,53,70] [strokovno uskaljeno]:
•    preverite lokalne, regionalne in nacionalne epidemiološke podatke;
•    za smernice in nasvet prosite starejšega sodelavca ali člana skupine za nadzor nad rabo antibiotikov.

15.    V bolnikovi kartoteki dokumentirajte zdravljenje z antibiotiki, vrsto zdravila, način dajanja zdravila in trajanje zdravljenja [31,42,70,71]. 

16.    Pri bolnikih s sepso čim prej začnite intravensko zdravljenje z antibiotiki [90].

17.    Poskrbite, da se pred zdravljenjem z antibiotiki ustrezne kužnine pravilno odvzamejo in pošljejo v mikrobiološki laboratorij [31,42,70,71].

18.    Pri ponovni presoji o zdravljenju z antibiotiki po 48–72 urah (oziroma takoj, ko so znani mikrobiološki rezultati) odgovorite na naslednja ključna vprašanja [42,70]: 
Ali ima bolnik okužbo, ki se bo odzvala na antibiotike?
Če je odgovor pritrdilen:
i.    Ali je bil bolniku predpisan ustrezen antibiotik, ustrezen odmerek in ustrezen način dajanja zdravila?
ii.    Ali bi se lahko za zdravljenje okužbe uporabil antibiotik z ožjim spektrom?
iii.    Kako dolgo bi moral bolnik prejemati antibiotik?

19.    Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno].

20.    Redno sodelujte na usposabljanjih in srečanjih, ki v bolnišnicah podpirajo izvajanje a) preudarne rabe antibiotikov, b) lokalnih, z dokazi podprtih smernic o rabi antibiotikov, ter c) ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb [52,53].