Najważniejsze przesłania dla pielęgniarek

materiał informacyjny najważniejsze informacje materiał z zestawu narzędzi

Zadania

1.    Pielęgniarki we współpracy z zespołem ds. antybiotykoterapii mają kluczowe znaczenie dla poprawy praktyki stosowania antybiotyków [96].

2.    Do zadań związanych z poprawą praktyki stosowania antybiotyków zalicza się [31,96,97] [uzgodnione stanowisko ekspertów]:
a)    podawanie antybiotyków pacjentom według wskazań lekarza;
b)    koordynowanie procedury pobierania próbek mikrobiologicznych i wysyłania ich do laboratorium oraz przekazywania wyników badań lekarzom;
c)    zgłaszanie niepożądanych działań antybiotyków lekarzom i stosownym komisjom nadzorującym,
d)    ułatwienie komunikacji między lekarzami, apteką, laboratorium, osobami opracowującymi plan postępowania po wypisaniu pacjenta ze szpitala, konsultantami i pacjentami;
e)    przekazywanie pacjentom i członkom ich rodzin informacji dotyczących leczenia; 
f)    całodobowe monitorowanie stanu pacjenta; oraz
g)    zarządzanie stanem magazynowym antybiotyków na oddziale i monitorowanie ich rozchodów [uzgodnione stanowisko ekspertów].

Co można zrobić lub w jakim zakresie podjąć współpracę

3.    Poprawiać praktykę podawania antybiotyków we współpracy z lekarzami i farmaceutami [96,97].

4.    Stosować zasady profilaktyki i kontroli zakażeń obowiązujące w danej placówce [uzgodnione stanowisko ekspertów].

5.    Upewnić się, że pacjenci (i członkowie ich rodzin) znają powody zastosowania antybiotykoterapii i rozumieją najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem antybiotyków, w tym [31,69] [uzgodnione stanowisko ekspertów]: 
f)    konieczność przyjmowania antybiotyków ściśle według wskazań lekarza; 
g)    zakaz odkładania antybiotyków z zamiarem zastosowania ich w późniejszym terminie;
h)    zakaz stosowania antybiotyków, które pozostały po wcześniejszej kuracji; oraz
i)            zakaz przekazywania przepisanych antybiotyków innym osobom.

6.    Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii upewnić się, że posiewy są prawidłowo pobierane i wysyłane do laboratorium mikrobiologicznego [31,42,70]. 

7.    Sprawdzać, czy wyniki badań laboratoryjnych są niezwłocznie przekazywane lekarzowi prowadzącemu [uzgodnione stanowisko ekspertów].

8.    Nakłaniać lekarzy zlecających antybiotyki, aby zapisywali decyzje dotyczące weryfikacji leczenia u wszystkich pacjentów po upływie 48-72 godzin [31,42,69].

9.    Informować lekarza zlecającego lub farmaceutę o przypadkach kuracji antybiotykowych trwających dłużej niż siedem dni, jeśli nie określono czasu trwania leczenia [69].

10.    W razie stwierdzenia przypadków nieprzestrzegania wytycznych lub protokołów przez pracowników szpitala należy zapytać ich o powody takiego postępowania i pomóc im zrozumieć, co robią źle [69] [uzgodnione stanowisko ekspertów]. 

11.    Regularnie uczestniczyć w szkoleniach, kursach i spotkaniach dotyczących zasad rozważnego stosowania antybiotyków, pobierania próbek oraz profilaktyki i kontroli zakażeń [53,96].