Pamatinformācija medmāsām

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Uzdevumi

1.    Sadarbojoties ar antibiotiku pārvaldības grupu, Jums ir viena no galvenajām funkcijām antibiotiku lietošanas prakses uzlabošanā [96].

2.    Jūsu uzdevumi attiecībā uz antibiotiku lietošanas uzlabošanu ir šādi [31,96,97] [ekspertu vienošanās]:
a)    ievadīt antibiotikas pacientiem saskaņā ar recepti;
b)    koordinēt mikrobioloģisko paraugu ņemšanu un nosūtīšanu, kā arī informēt ārstus par rezultātiem;
c)    ziņot par antibiotiku terapijas blakusparādībām ārstiem un attiecīgām izskatīšanas komitejām;
d)    veicināt saziņu starp ārstiem, aptiekām, laboratorijām, speciālistiem, kuri plāno izrakstīšanu no slimnīcas, konsultantiem un pacientiem;
e)    nodrošināt pacientiem un viņu ģimenes locekļiem informāciju par ārstēšanu; 
f)    novērot pacientu stāvokli 24 stundas diennaktī; kā arī
g)    kontrolēt savas nodaļas antibiotiku krājumus un nodrošināt antibiotiku lietošanas izsekojamību [ekspertu vienošanās].

Lietas, ko varat darīt, un jautājumi, kuros varat dot savu ieguldījumu

3.    Uzlabojiet antibiotiku lietošanas praksi sadarbībā ar ārstiem un farmaceitiem [96,97].

4.    Ievērojiet Jūsu iestādē noteiktos infekciju novēršanas un kontroles pasākumus [ekspertu vienošanās].

5.    Pārliecinieties, ka pacienti (un viņu ģimenes locekļi) saprot antibiotiku terapijas iemeslu un galvenos norādījumus, kas saistīti ar antibiotiku lietošanu, tostarp [31,69] [ekspertu vienošanās]: 
e)    lietot antibiotikas tieši tā, kā norādīts; 
f)    nekad neglabāt antibiotikas vēlākai lietošanai;
g)    nekad nelietot antibiotikas no iepriekšējām ārstēšanas reizēm; kā arī
h)    nekad neatdot pāri palikušās antibiotikas citiem.

6.    Pirms antibiotiku lietošanas uzsākšanas pārliecinieties, ka kultūras tiek pareizi paņemtas un nosūtītas mikrobioloģijas laboratorijai [31,42,70]. 

7.    Nodrošiniet, ka laboratorijas rezultāti tiek nekavējoties paziņoti ārstējošajam ārstam [ekspertu vienošanās].

8.    Atgādiniet speciālistiem, kuri izraksta zāles, lai viņi dokumentē pārskatīto lēmumu visiem pacientiem, kuriem 48-72 stundas ir piemērota antibiotiku terapija [31,42,69].

9.    Informējiet speciālistu, kurš izraksta zāles, vai farmaceitu, ja pamanāt, ka pacientam ir antibiotiku recepte, kura pārsniedz septiņas dienas bez norādīta lietošanas ilguma [69].

10.    Ja redzat, ka slimnīcas vai veselības aprūpes iestādes darbinieki pārkāpj pamatnostādnes vai protokolus, pavaicājiet viņiem, kāpēc viņi tā rīkojas, un nodrošiniet rīkus, kas ļauj šiem darbiniekiem saprast, ko viņi dara nepareizi [69] [ekspertu vienošanās]. 

11.    Regulāri piedalīties apmācības kursos un sanāksmēs par piesardzīgu  antibiotiku lietošanu, paraugu ņemšanu un infekciju profilaksi un kontroli [53,96].