Pagrindinė informacija intensyviosios priežiūros skyriams [gydytojams ir vadovams]

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

Uždaviniai

Esminiai uždaviniai siekiant gerinti antibiotikų vartojimo padėtį savo skyriuje

1.    Laikykitės gydymo antibiotikais protokolų, remdamiesi įrodymais pagrįstomis gairėmis (pvz., gydant sepsį) [90].

2.    Nuolat domėkitės vietos atsparumo antibiotikams ypatumais savo skyriuje, ligoninėje ir bendruomenėje [31,72]. 

3.    Nuolat organizuokite vizitacijas ir pavienių atvejų aptarimus, kuriuose dalyvautų kelių disciplinų atstovai, siekdami gerinti gydymo antibiotikais kokybę [72].

4.    Pakartotinai įvertinkite gydymą antibiotikais, atsižvelgdami į klinikines sąlygas, praėjus 48–72 valandoms arba gavus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, kad galėtumėte [31,42,70-72]:
•    anksčiau vartotą antibiotiką pakeisti siauro veikimo spektro antibiotiku;
•    tęsti arba nutraukti antibiotikų terapiją;
•    pereiti prie gydymo geriamaisiais antibiotikais.

5.    Įgyvendinkite infekcijų prevencijos ir kontrolės strategijas, į kurias turėtų būti įtraukti šie aspektai [86,87,105]:
•    darbuotojų švietimas,
•    rankų higiena,
•    aplinkos valymas,
•    aktyvus tikrinimas,
•    atsargumo priemonės bendraujant su kitais asmenimis,
•    įrodymais pagrįsta praktika,
•    su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų stebėjimo sistemų diegimas.

6.    Nuolat dalyvaukite šviečiamojoje veikloje, taip pat kartu su antibiotikų vartojimo valdymo grupe aktyviai tikrinkite ir teikite grįžtamąją informaciją [54,56]. 

Ką turėtumėte žinoti

7.    Perėjus prie gydymo siauresnio veikimo spektro antibiotikais arba pakoregavus antibiotikų terapiją pagal gautus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, gerėja pacientų gydymo rezultatai [106].

8.     Taikant infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones, mažėja su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų atvejų. Pavyzdžiui: 
a)    laikantis centrinės venos kateterio priežiūros protokolo (dėl kateterio įvedimo ir priežiūros), visų rūšių intensyviosios priežiūros (suaugusiųjų ir naujagimių) skyriuose mažėja su centrinės venos kateteriu susijusių kraujotakos infekcijų [107];
b)    su atitinkamomis procedūromis susijusių intervencinių priemonių rinkiniai (angl. care bundle) gali padėti išvengti su plaučių ventiliacija susijusios pneumonijos suaugusiųjų intensyviosios priežiūros skyriuose [108].

Ką galite padaryti

9.    Kartu su infekcijų prevencijos ir kontrolės grupe įgyvendinkite rekomendacijos (gaires, protokolus ir kontrolinius sąrašus) dėl infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių [86,87] [bendru ekspertų sutarimu].

10.    Vadovaukitės gydymo antibiotikais protokolais, remdamiesi savo įstaigoje nustatytomis įrodymais pagrįstomis gairėmis [31] [bendru ekspertų sutarimu].

11.    Gydymą antibiotikais pradėkite tik esant bakterinės infekcijos požymiams, ir netaikykite gydymo, jei nustatyta tik kolonizacija [31].

12.    Venkite nebūtinos profilaktikos antibiotikais [31].

13.    Skirdami antibiotikus, išsamiai įvertinkite paciento ligos istoriją, įskaitant informaciją apie neseniai vartotus antibiotikus, alergiją vaistams, taikytą imunosupresinę terapiją ir atsparumo antibiotikams rizikos veiksnius (pvz., neseniai ligoninėje taikytą gydymą, neseniai atliktą procedūrą arba neseniai įvykusią kelionę į ne Europos šalį) [31].

14.    Jeigu prieš skirdami antibiotiką, abejojate, turėtumėte [25,26,53,70] [bendru ekspertų sutarimu]:
•    peržiūrėti vietos, regioninius ir nacionalinius epidemiologinius duomenis;
•    pasitarti su vyresniuoju kolega arba antibiotikų vartojimo valdymo grupės nariu.

15.    Paciento kortelėje įrašykite jam paskirto gydymo antibiotikais indikaciją, pasirinktą vaistą, jo dozę, vartojimo būdą ir gydymo trukmę[31,42,70,71]. 

16.    Išsivysčius sepsiui, kuo skubiau pradėkite intraveninį gydymą veiksmingais antibiotikais [90].

17.    Užtikrinkite, kad prieš pradedant gydymą antibiotikais, būtų tinkamai paimti ir mikrobiologijos laboratorijai nusiųsti pasėliai [31,42,70,71].

18.    Pakartotinai vertindami antibiotikų terapijos veiksmingumą po 48–72 valandų (arba gavus mikrobiologinių tyrimų rezultatus), atsakykite į šiuos pagrindinius klausimus [42,70]: 
ar pacientui diagnozuotos infekcijos gydymas antibiotikais bus veiksmingas?
Jeigu taip:
i.    Ar pacientui paskirtas (-i) tinkamas (-i) antibiotikas (-ai), tinkama vaisto dozė ir tinkamas vaisto vartojimo būdas?
ii.    Ar šią infekciją būtų galima gydyti siauresnio veikimo spektro antibiotiku?
iii.    Kiek laiko pacientas turėtų vartoti šį (-iuos) antibiotiką (-us)?

19.    Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu].

20.    Nuolat dalyvaukite mokymo kursuose ir posėdžiuose, kurie rengiami siekiant padėti ligoninėje įgyvendinti: a) racionalaus antibiotikų vartojimo programą, b) įrodymais pagrįstas vietos gaires dėl antibiotikų vartojimo ir c) infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones [52,53].