Kulcsfontosságú üzenetek az ápolók számára

tájékoztató anyag kulcsfontosságú üzenetek az eszköztárban található

Feladatok

1.    Ön kulcshelyzetben van az antibiotikum-használat javítása céljából azáltal, hogy együttműködik az antibiotikum politika csapattal [96].

2.    Az antibiotikum-használat javításával kapcsolatosan az Ön feladatai az alábbiak [31,96,97] [szakértői konszenzus]:
a)    antibiotikumok alkalmazása a betegeknél az előírásnak megfelelően;
b)    mikrobiológiai minták levételének és elküldésének koordinálása, valamint az eredmény közlése az orvossal;
c)    antibiotikum-kezelés mellékhatásainak jelentése az orvosnak és a megfelelő felülvizsgálati bizottságoknak;
d)    az orvosok, a gyógyszertár, a laboratórium, a kórházi elbocsátás után a beteg irányításában segítő szakemberek, konzultánsok és betegek közötti kommunikáció megkönnyítése;
e)    a kezelésekkel kapcsolatos tájékoztatás a betegek és hozzátartozóik részére; 
f)    a beteg állapotának 24 órán monitorozása; valamint
g)    az antibiotikum-készlet kezelése az osztályon, és az antibiotikum-használat követhetőségének biztosítása [szakértői konszenzus].

Amit Ön tehet, illetve amiben együttműködhet

3.    Javítsa az antibiotikumok alkalmazási gyakorlatát az orvosokkal és a gyógyszerészekkel együttműködve [96,97].

4.    Kövesse az Ön intézményében bevezetett infekcióprevenciós és -kontroll intézkedéseket [szakértői konszenzus].

5.    Biztosítsa, hogy a betegek (és hozzátartozóik) megértik az antibiotikum-kezelés okát és az antibiotikum-használattal kapcsolatos kulcspontokat, beleértve az alábbiakat [31,69] [szakértői konszenzus]: 
e)    az antibiotikumokat pontosan az előírásnak megfelelően szedje; 
f)    soha ne tárolja az antibiotikumot későbbi felhasználás céljára;
g)    soha ne használja fel a korábbi kezelésekből megmaradt antibiotikumokat; illetve
h)    soha ne adja oda a megmaradt antibiotikumokat más embereknek.

6.    Győződjön meg róla, hogy a tenyésztéseket megfelelően veszik le és küldik el a mikrobiológiai laboratóriumba, mielőtt antibiotikum-kezelést kezd [31,42,70]. 

7.    Biztosítsa, hogy a laboratóriumi eredmények azonnal a kezelőorvos tudomására jutnak [szakértői konszenzus].

8.    Buzdítsa arra az antibiotikumot felíró orvosokat, hogy dokumentálják a döntésük felülvizsgálatát minden, antibiotikummal kezelt beteg esetében 48-72 óra elteltével [31,42,69].

9.    Tájékoztassa az antibiotikumot felíró orvost vagy a gyógyszerészt, ha egy beteg esetében olyan antibiotikum-előírást észlel, amely hét napnál hosszabb időre szól meghatározott időtartam nélkül [69].

10.    Amennyiben Ön a kórházban vagy egészségügyi intézményben a személyzetnek olyan tagját látja, aki áthágja az irányelveket és protokollokat, kérdezze meg az illetőt, hogy miért teszi ezt, és lássa el eszközökkel annak megértéséhez, hogy mit tesz helytelenül [69] [szakértői konszenzus]. 

11.    Vegyen részt rendszeresen a továbbképzéseken és üléseken a körültekintő antibiotikum-használattal, mintavétellel, valamint infekcióprevencióval és -kontrollal kapcsolatosan [53,96].