Glavne poruke za medicinske sestre

informativni materijal ključne poruke materijal iz kompleta

Zadaci

1. Vi ste na ključnom položaju da poboljšate primjenu antibiotika surađujući s timom za rukovođenje propisivanja antibiotika [96].

2. Vaši zadaci s obzirom na poboljšanje primjene antibiotika uključuju [31,96,97] [stručni konsenzus]:

 • davanje antibiotika bolesnicima u skladu s onim kako im je propisano;
 • koordiniranje uzimanja i slanja mikrobioloških uzoraka te priopćavanje rezultata liječnicima;
 • obavještavanje liječnika i odgovarajućih povjerenstava o štetnim učincima terapije antibioticima;
 • olakšavanje komunikacije između liječnika, osoblja ljekarne, laboratorija, osoba koje planiraju otpuste, konzultanata i bolesnika;
 • davanje uputa o liječenju bolesnicima i obiteljima;
 • praćenje stanja bolesnika tijekom 24 sata;
 • upravljanje zalihama antibiotika na vašem odjelu i osiguravanje sljedivosti primjene antibiotika [stručni konsenzus].

Ono što možete učiniti ili u čemu možete surađivati

3. Poboljšajte prakse primjene antibiotika u suradnji s liječnicima i farmaceutima [96,97].

4. Pridržavajte se mjera za sprečavanje i kontrolu infekcija koje postoje u vašem okruženju [stručni konsenzus].

5. Provjerite razumiju li bolesnici (i njihove obitelji) zašto se primjenjuje terapija antibioticima te glavna pravila primjene antibiotika, uključujući sljedeće [31,69] [stručni konsenzus]:

 • antibiotike treba uzimati točno onako kako je propisano
 • antibiotici se nikada ne spremaju za kasniju primjenu
 • nikada se ne upotrebljavaju antibiotici preostali iz prethodne primjene
 • nikada se preostali antibiotici ne dijele s drugima

6. Prije nego što započne terapija antibioticima provjerite jesu li bolesnički uzorci uzeti na odgovarajući način i poslani u mikrobiološki laboratorij [31,42,70].

7. Pobrinite se da se laboratorijski rezultati brzo priopće nadležnom liječniku [stručni konsenzus].

8. Potaknite one koji propisuju lijekove da odluke o primjeni antibiotika dokumentiraju za sve bolesnike nakon 48 – 72 sata [31,42,69].

9. Obavijestite propisivača ili farmaceuta ako primijetite da bolesnik ima propisan antibiotik čija je primjena nastavljena i nakon sedam dana bez naznačenog trajanja [69].

10. Ako primijetite da članovi osoblja u bolnici ili u ustanovi za zdravstvenu skrb krše smjernice ili protokole, saznajte zašto to rade i ponudite im alate koji će im pomoći razumjeti što rade pogrešno [69] [stručni konsenzus].

11. Redovito sudjelujte na tečajevima i skupovima o racionalnoj primjeni antibiotika, uzimanju uzoraka te sprječavanju i kontroli infekcija [53,96].