Keskeiset viestit hoitohenkilökunnalle

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Tehtävät

1.    Sinä olet keskeisessä asemassa voidaksesi parantaa antibioottien käyttöä tekemällä yhteistyötä antibioottien hallintatiimin kanssa [96].

2.    Antibioottien käytön parantamiseen liittyvät tehtävät [31,96,97] [asiantuntijakonsensus]:
a)    Anna antibiootit potilaille lääkemääräyksen mukaisesti.
b)    Koordinoi mikrobiologisten näytteiden ottamista ja lähettämistä ja ilmoita tulokset lääkärille.
c)    Ilmoita antibioottihoidon haittavaikutuksista lääkäreille ja asianmukaisille arviointitoimikunnille.
d)    Helpota lääkäreiden, apteekin, laboratorion, kotiutuksesta vastaavan henkilökunnan, konsulttien ja potilaiden välistä kommunikointia.
e)    Anna tietoa hoidoista potilaille ja heidän omaisilleen. 
f)    Seuraa potilaan tilaa 24 h/vrk.
g)    Ylläpidä osastosi antibioottivarastoa ja varmista antibioottien käytön jäljitettävyys [asiantuntijakonsensus].

Mitä voit tehdä itse tai yhteistyössä muiden kanssa

3.    Paranna antibioottien antokäytäntöjä yhteistyössä lääkärien ja farmaseuttien kanssa [96,97].

4.    Noudata laitoksesi vakiintunutta sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntatoimenpiteitä [asiantuntijakonsensus].

5.    Varmista, että potilaasi (ja heidän omaisensa) ymmärtävät antibioottihoidon syyt ja antibioottien käyttöön liittyvät keskeiset kohdat, kuten [31,69] [asiantuntijakonsensus]: 
e)    ota antibiootit juuri kuten on määrätty 
f)    älä koskaan säästä antibiootteja myöhempää käyttöä varten
g)    älä koskaan käytä aiemmasta hoidosta jäljelle jääneitä antibiootteja
h)    älä koskaan anna jäljelle jääneitä antibiootteja muille ihmisille.

6.    Varmista, että asianmukaiset viljelyt on otettu ja lähetetty mikrobiologian laboratorioon ennen antibioottihoidon aloittamista [31,42,70]. 

7.    Varmista, että laboratoriotulokset toimitetaan viipymättä hoitavalle lääkärille [asiantuntijakonsensus].

8.    Kehota lääkemääräyksen antajia kirjaamaan heidän uudelleenarvioinnin päätöksensä kaikista antibiootteja saavista potilaista 48–72 tunnin kuluttua [31,42,69].

9.    Ilmoita lääkemääräyksen antajalle tai farmaseutille, jos havaitset potilaan, jonka antibioottimääräys on jatkunut yli seitsemän päivää ilman määriteltyä kestoa [69].

10.    Jos havaitset sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunnan jäsenen toimivan näiden ohjeiden tai käytäntöjen vastaisesti, kysy heiltä, miksi he tekevät niin, ja tarjoa heille aineistoa ja työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään, mitä he tekevät väärin [69] [asiantuntijakonsensus]. 

11.    Osallistu säännöllisesti antibioottien harkittua käyttöä, näytteiden ottoa ja sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntaa koskeviin koulutustapahtumiin ja kokouksiin [53,96].