Põhisõnumid õdedele

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Ülesanded

1.    Teil on võtmepositsioon, et parandada antibiootikumide kasutamist koostöös antibiootikumikasutuse kava rühmaga [96].

2.    Teie ülesanded antibiootikumide paremal kasutamisel on järgmised [31,96,97] [ekspertide konsensus]:
a)    manustada patsientidele antibiootikume, nagu neile on määratud;
b)    koordineerida mikrobioloogiliste proovide võtmist ja saatmist ning teatada külvide tulemustest arstidele;
c)    teatada arstidele ja asjakohastele ülevaatuskomisjonidele antibiootikumravi kahjulikust toimest;
d)    toetada arstide, apteegi, labori, haiglast välja kirjutajate, konsultantide ja patsientide teabevahetust;
e)    pakkuda patsientidele ja nende pereliikmetele teavet ravi kohta; 
f)    jälgida patsiendi seisundit kogu ööpäeva jooksul ning
g)    hallata oma osakonna antibiootikumivaru ja tagada antibiootikumide kasutamise jälgitavus [ekspertide konsensus].

Mida saate teha ise või koostöös teistega?

3.    Parandage antibiootikumide manustamise tava koostöös arstide ja proviisoritega [96,97].

4.    Järgige oma raviasutuses kehtestatud infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmeid [ekspertide konsensus].

5.    Veenduge, et patsiendid (ja nende pereliikmed) mõistavad antibiootikumravi põhjust ja seda, mis on antibiootikumide kasutamisel kõige tähtsam [31,69] [ekspertide konsensus]: 
e)    võtta antibiootikume täpselt nii, nagu patsiendile määrati; 
f)    mitte kunagi hoida antibiootikume pärast ravi alles;
g)    mitte kunagi kasutada varasemast ravist üle jäänud antibiootikume ja
h)    mitte kunagi anda ülejäänud antibiootikume edasi teistele.

6.    Enne antibiootikumravi alustamist veenduge, et külvid on asjakohaselt võetud ja saadetud mikrobioloogialaborisse [31,42,70]. 

7.    Tagage, et laboritulemustest teatataks kiiresti raviarstile [ekspertide konsensus].

8.    Soovitage haiglaarstidel dokumenteerida otsused, mida nad teevad patsiendile algselt määratud antibiootikumravi ülevaatamisel 48–72 tundi hiljem [31,42,69].

9.    Teatage haiglaarstile või proviisorile, kui märkate patsienti, kelle antibiootikumravi on kestnud üle seitsme päeva ja ravi kestust ei ole määratud [69].

10.    Kui märkate, et haigla või tervishoiuasutuse töötaja rikub suuniseid või eeskirju, küsige selgitust ja pakkuge abivahendeid, et ta mõistaks, mida ta tegi valesti [69] [ekspertide konsensus]. 

11.    Osalege regulaarselt koolitustel ja koosolekutel, kus käsitletakse antibiootikumide mõistlikku kasutamist, proovide võtmist ning infektsioonide ennetamist ja tõrjet [53,96].