Υποδείγματα επιστολών προς τους φαρμακοποιούς και τους συνταγογραφούντες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

υλικό του πακέτου

Επιστολές τις οποίες οι εθνικές αρχές δημόσιας υγείας μπορούν να στείλουν στους φαρμακοποιούς και τους συνταγογραφούντες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για να παρουσιάσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, να προβάλουν την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και να ενημερώσουν τους ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους της αυτοθεραπείας με αντιβιοτικά.

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Επικοινωνιακό υλικό για το ευρύ κοινό με θέμα την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά

επικοινωνιακό υλικό

Επίσης, περιέχει βασικό υλικό και βασικά μηνύματα σχετικά με την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά, ιδέες σχετικά με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προτεινόμενες τακτικές για την αποτελεσματική μετάδοση μηνυμάτων στο ευρύ κοινό.