Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νοσηλευτές

ενημερωτικό υλικό βασικά μηνύματα υλικό του πακέτου

Καθήκοντα

1.    Είστε στην κατάλληλη θέση να βελτιώσετε τη χρήση των αντιβιοτικών μέσω της συνεργασίας σας με την ομάδα εποπτείας των αντιβιοτικών [96].

2.    Στα καθήκοντά σας όσον αφορά τη βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών περιλαμβάνονται [31,96,97] [συμφωνία ειδικών]:
a)    η χορήγηση αντιβιοτικών στους ασθενείς σύμφωνα με τη συνταγή·
b)    ο συντονισμός της λήψης και αποστολής μικροβιολογικών δειγμάτων και η προώθηση των αποτελεσμάτων στους γιατρούς·
c)    η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών της αντιβιοτικής αγωγής στους γιατρούς και στις αρμόδιες εξεταστικές επιτροπές·
d)    η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των γιατρών, του φαρμακείου, του εργαστηρίου, των υπευθύνων για το εξιτήριο, των συμβούλων και των ασθενών·
e)    η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις θεραπείες στους ασθενείς και στις οικογένειές τους· 
f)    η παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών σε 24ωρη βάση και
g)    η διαχείριση των αποθεμάτων αντιβιοτικών στην οικεία πτέρυγα και η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας της χρήσης των αντιβιοτικών [συμφωνία ειδικών].

Τι μπορείτε να κάνετε ή πώς να συνεργαστείτε

2.    Βελτιώνετε τις πρακτικές χορήγησης αντιβιοτικών σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς [96,97].

3.    Λαμβάνετε τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων που έχουν καθιερωθεί στο περιβάλλον σας [συμφωνία ειδικών].

4.    Βεβαιώνεστε ότι οι ασθενείς (και οι οικογένειές τους) αντιλαμβάνονται τον λόγο χορήγησης της αντιβιοτικής αγωγής καθώς και τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των αντιβιοτικών, όπως την ανάγκη [31,69] [συμφωνία ειδικών]: 
e)    να λαμβάνουν τα αντιβιοτικά όπως ακριβώς τους έχουν συνταγογραφηθεί· 
f)    να μην φυλάσσουν αντιβιοτικά για να τα χρησιμοποιήσουν μεταγενέστερα·
g)    να μην χρησιμοποιούν αντιβιοτικά που έχουν περισσέψει από προηγούμενες θεραπείες· και
h)    να μην δίνουν αντιβιοτικά που τους έχουν περισσέψει σε άλλους.

5.    Βεβαιώνεστε για την ορθή λήψη και αποστολή των καλλιεργειών στο μικροβιολογικό εργαστήριο πριν από την έναρξη της αντιβιοτικής αγωγής [31,42,70]. 

6.    Μεριμνείτε για την έγκαιρη προώθηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στον θεράποντα γιατρό [συμφωνία ειδικών].

7.    Παρακινείτε τους συνταγογραφούντες να τεκμηριώνουν την απόφαση επαναξιολόγησης της αντιβιοτικής αγωγής για όλους τους υπό θεραπεία ασθενείς μετά από 48-72 ώρες [31,42,69].

8.    Ενημερώνετε τον συνταγογραφούντα ή τον φαρμακοποιό εάν αντιληφθείτε ότι σε κάποιον ασθενή έχει συνταγογραφηθεί αντιβίωση η οποία εξακολουθεί να λαμβάνεται για περισσότερες από επτά ημέρες χωρίς να έχει προσδιοριστεί η διάρκειά της [69].

9.    Εάν αντιληφθείτε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου ή του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης με τις κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρωτόκολλα, ζητήστε να μάθετε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και θέστε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το σφάλμα τους [69] [συμφωνία ειδικών]. 

10.    Συμμετέχετε τακτικά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις με αντικείμενο την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, τη λήψη δειγμάτων και την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων [53,96].