Hovedbudskaber til intensivafdelinger [læger og ledelse]

Opgaver

Følgende er centrale opgaver med henblik på bedre brug af antibiotika i din afdeling:

1.    følge protokoller for antibiotikabehandling baseret på evidensbaserede retningslinjer (f.eks. ved sepsis) [90]

2.    løbende holde dig orienteret om det lokale resistensmønster på din afdeling, på dit hospital og i samfundet [31,72] [ekspertkonsensus] 

3.    afholde regelmæssige tværfaglige medarbejderrunder og drøftelse af tilfælde med henblik på forbedring af antibiotikabehandlingens kvalitet [72]

4.    revurdere antibiotikabehandling på baggrund af klinisk tilstand efter 48-72 timer eller så snart der er svar på mikrobiologiske prøver, med henblik på at [31,42,70-72]:
•    skifte til et smalspektret antibiotikum
•    fortsætte eller seponere den antibiotiske behandling
•    skifte til oral antibiotisk behandling

5.    gennemføre strategier til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse, herunder [86,87,105]:
•    personaleuddannelse
•    håndhygiejne
•    dekontaminering af omgivelser
•    aktiv screening
•    kontaktforholdsregler
•    evidensbaseret praksis
•    etablering af overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssystemet

6.    regelmæssigt deltage i uddannelsesaktiviteter samt proaktive audits og feedback sammen med teamet til antibiotikaforvaltning [54,56]. 

Hvad du bør vide

7.    Mere smalspektret eller bedre tilpasset antibiotisk behandling fører til bedre patientudfald [106].

8.     Overholdelse af foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse nedsætter forekomsten af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Eksempel: 
a)    Overholdelse af en protokol for brug af centralt venekateter (anlæggelse og vedligeholdelse) reducerer infektioner i blodbanen forårsaget af centralt venekateter på alle typer intensivafdelinger (voksen- og neonatal-) [107].
b)    Kombinerede behandlingsanvisninger ("care bundles") kan forebygge ventilatorassocieret pneumoni på intensivafdelinger for voksne [108].

Hvad du kan gøre

9.    Implementere vejledning (vejledninger, protokoller og tjeklister) i foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse i samarbejde med teamet til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse [86,87] [ekspertkonsensus].

10.    Følge protokoller for antibiotikabehandling baseret på evidensbaserede retningslinjer, der er indført i din institution [31] [ekspertkonsensus].

11.    Kun initiere antibiotikabehandling, hvis der er tegn på en bakteriel infektion, og undlade at behandle kolonisering [31].

12.    Undgå unødig antibiotisk profylakse [31].

13.    Optage en grundig anamnese, når du ordinerer et antibiotikum, herunder nylig anvendelse af antibiotika, lægemiddelallergier, immunosuppressiv behandling og risikofaktorer vedrørende antibiotikaresistens (f.eks. nylig indlæggelse, nyligt indgreb eller nylige rejser uden for Europa) [31].

14.    Hvis du er i tvivl, inden du ordinerer et antibiotikum, skal du [25,26,53,70] [ekspertkonsensus]:
•    sætte dig ind i lokale, regionale og nationale epidemiologiske data
•    søge råd og vejledning hos en ældre kollega eller et medlem af teamet til antibiotikaforvaltning.

15.    Dokumentere indikationen for antibiotikabehandling, præparatvalg, dosis, administrationsvej og behandlingsvarighed i patientskemaet [31,42,70,71]. 

16.    Ved sepsis, initiere effektiv intravenøs antibiotisk behandling hurtigst muligt [90].

17.    Sikre, at der tages passende prøver til dyrkning og sendes til laboratoriet, før den antibiotiske behandling initieres [31,42,70,71].

18.    Besvare de følgende centrale spørgsmål ved revurdering af antibiotikabehandlingen efter 48-72 timer (eller så snart der foreligger dyrkningsresultater) [42,70]: 
Har patienten en infektion, der vil respondere på antibiotika?
Hvis ja:
i.    Får patienten den korrekte antibiotikabehandling i korrekt dosis og ad den korrekte administrationsvej?
ii.    Kan der anvendes et mere smalspektret antibiotikum til behandling af infektionen?
iii.    Hvor længe bør antibiotikabehandlingen vare?

19.    Hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller behandlingsstedet, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørge dem, hvorfor de gør det, og give dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus].

20.    Regelmæssigt deltage i kurser og møder, der støtter implementering på hospitalet af a) forsigtig brug af antibiotika, b) evidensbaserede lokale retningslinjer for antibiotika og c) foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse [52,53].