Klíčová sdělení pro zdravotní sestry

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Úkoly

1.    Nacházíte se v klíčové pozici, která vám ve spolupráci s týmem pro dohled nad používáním antibiotik umožňuje zlepšit používání antibiotik [96].

2.    Mezi vaše úkoly související se zlepšováním používání antibiotik patří [31,96,97] [konsensus expertů]:
a)    podávat antibiotika pacientům podle předpisu;
b)    koordinovat odběr a zasílání mikrobiologických vzorků a předávat zprávy zpět lékařům;
c)    hlásit nežádoucí účinky antibiotické terapie lékařům a odpovídajícím výborům pro přezkoumání;
d)    zprostředkovávat komunikaci mezi lékaři, lékárnou, laboratoří, osobami plánujícími propuštění, konzultanty a pacienty;
e)    poskytovat informace o léčbě pacientům i jejich rodinám; 
f)    monitorovat stav pacientů 24 hodin denně a
g)    řídit zásoby antibiotik na oddělení a zajišťovat dohledatelnost použití antibiotik [konsensus expertů].

Co můžete udělat či na čem můžete spolupracovat

3.    Ve spolupráci s lékaři a lékárníky zlepšujte praxi při podávání antibiotik [96,97].

4.    Dodržujte opatření pro prevenci a kontrolu infekcí, která jsou již ve vašich podmínkách zavedena [konsensus expertů].

5.    Zajistěte, aby pacienti (a jejich rodiny) chápali důvody antibiotické terapie a klíčové body související s používáním antibiotik, včetně následujících zásad [31,69] [konsensus expertů]: 
e)    užívat antibiotika přesně tak, jak byla předepsána; 
f)    nikdy neschovávat antibiotika na pozdější použití;
g)    nikdy nepoužívat antibiotika, která zbyla z předchozí léčby;
h)    nikdy nesdílet zbylá antibiotika s dalšími osobami.

6.    Zajistěte, aby před zahájením užívání antibiotik byly vhodně odebrány kultivace a aby byly odeslány do mikrobiologické laboratoře [31,42,70]. 

7.    Zajistěte, aby byly výsledky laboratoří rychle předány ošetřujícímu lékaři [konsensus expertů].

8.    Vyzývejte předepisující lékaře, aby zdokumentovali přezkoumání rozhodnutí po 48–72 hodinách u všech pacientů na antibiotikách [31,42,69].

9.    Pokud uvidíte, že pacient má předpis na antibiotikum, který pokračuje déle než sedm dní bez udání specifické doby trvání, informujte předepisujícího lékaře nebo lékárníka [69].

10.    Pokud se v nemocnici či zdravotnickém zařízení setkáte s členy personálu porušujícími pokyny či protokoly, požádejte je o vysvětlení a poskytněte jim nástroje umožňující pochopit, co dělají nesprávně [69] [konsensus expertů]. 

11.    Pravidelně se zúčastňujte školení a setkání týkajících se uvážlivého používání antibiotik, odběru vzorků a prevence a kontroly infekcí [53,96].