Писма до фармацевтите и предписващите лекарите в извънболничната помощ

материал за инструментариум

Letters for national public health authorities to send to pharmacists and primary care prescribers to introduce European Antibiotic Awareness Day (EAAD), to promote appropriate use of antibiotics and inform patients about the risks of self-medication with antibiotics.

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към широката общественост, на тема самолечение с антибиотици

комуникационен инструментариум

Пакетът съдържа шаблонни материали и основни послания, фокусирани върху самолечението с антибиотици, идеи за дейности за повишаване на осведомеността, тактики за достигане на посланията до широката общественост.