Основни послания за медицинските сестри

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи

1.    Вие изпълнявате важна роля за подобряване на употребата на антибиотици, като си сътрудничите с екипа за управление на употребата на антибиотиците [96].

2.    Вашите задачи във връзка с подобряването на употребата на антибиотици включват [31,96,97] [експертен консенсус]:
1)    прилагане на антибиотици на пациентите съгласно предписанието;
2)    координиране на вземането и изпращането на микробиологични проби и съобщаването им на лекарите;
3)    съобщаване на нежеланите реакции от антибиотичната терапия на лекарите и съответните комитети за преглед;
4)    улесняване на комуникацията между лекарите, аптеката, лабораторията, планиращите изписванията от болницата, консултантите и пациентите;
5)    предоставяне на информация за лечението на пациентите и семействата им; 
6)    проследяване на състоянието на пациента на всеки 24 часа;
7)    управление на антибиотичните запаси в отделението и проследяване на употребата на антибиотици [експертен консенсус].

Нещата, които можете да направите или за които да си сътрудничите

3.    Подобрявайте практиките за прилагане на антибиотици в сътрудничество с лекари и фармацевти [96,97].

4.    Спазвайте мерките за профилактика и контрол на инфекциите, въведени във вашето отделение [експертен консенсус].

5.    Уверете се, че пациентите (и техните семейства) разбират причините за антибиотичната терапия и важните въпроси, свързани с употребата на антибиотици, включително [31,69] [експертен консенсус]: 
1)    да се приемат антибиотиците точно както е предписано; 
2)    никога да не се съхраняват антибиотици за употреба по-късно;
3)    никога да не се използват антибиотици от предишни лечения;
4)    никога да не се дават неизразходвани антибиотици на други хора.

6.    Преди да започнете лечение с антибиотик, уверете се, че културите са взети по подходящ начин и са изпратени в микробиологичната лаборатория [31,42,70]. 

7.    Уверете се, че лабораторните резултати са незабавно съобщени на лекуващия лекар [експертен консенсус].

8.    Подсещайте предписващите лекари да документират решението си за преразглеждане за всички пациенти на антибиотици след 48—72 часа [31,42,69].

9.    Информирайте предписващия лекар или фармацевта, ако смятате, че пациентът има предписание за антибиотик, което продължава повече от седем дни без определена продължителност [69].

10.    Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [69] [експертен консенсус]. 

11.    Участвайте редовно в обучения и срещи относно разумната употреба на антибиотици, събиране на проби и профилактика и контрол на инфекциите [53,96].