Huvudbudskap till kliniska mikrobiologer

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

Arbetsuppgifter

1.    Dina arbetsuppgifter med anknytning till förbättring av antibiotikaanvändning inbegriper följande [31,98-100] [samsyn bland experter]:
a)    Deltagande, som en nyckelmedlem, i arbetsgruppen för antibiotic stewardship.
b)    Samarbete med specialisten på infektionssjukdomar och farmaceuten vid sjukhuset för att genomföra programmet för antibiotic stewardship.
c)    Tillhandahålla stöd vad gäller evidensbaserade riktlinjer för antibiotika vid sjukhuset för vanliga infektioner och profylax vid kirurgiska ingrepp. 
d)    Identifiering i god tid av mikroorganismer (t.ex. i blododlingar) och rapportering om detta, samt resistensbestämning.
e)    Omedelbart meddelande av kritiska resultat till den behandlande läkaren.
f)    Framläggande av uppgifter på ett sätt som stöder återhållsam antibiotikaanvändning, till exempel genom att selektivt rapportera ett begränsat antal resultat från resistensbestämning till läkare.
g)    Tillhandahålla riktlinjer för tillbörlig insamling av prover, upprätthålla kriterier för att förkasta prover som lämnats in på fel sätt och fastställa förfaranden för begränsning av föroreningar (t.ex. blododlingar).
h)    Vägledning av empirisk antibiotikabehandling genom att tillhandahålla sjukhus- och avdelningsspecifika (t.ex. intensivvårdsavdelning eller akutmottagning) kumulativa uppgifter om antimikrobiell känslighet.
i)    Fastställa kritiska tendenser för antibiotikaresistens vid sjukhuset och omedelbart meddela observationer till arbetsgruppen för antibiotic stewardship och arbetsgruppen för vårdhygien/kontroll av infektioner.
j)    Hantering av ditt sjukhus farmakopé över antimikrobiella medel (dvs. förteckningen över läkemedel som är tillgängliga för förskrivare).

Saker du kan göra eller samarbeta om

2.    Tillhandahåll riktlinjer för insamling, lagring och transport av prover [98,99].

3.    Säkerställ att laboratorietester och rapportering om antimikrobiell känslighet följer riktlinjer för behandling (inbegripet selektiv rapportering) och bifoga relevanta kommentarer om tolkning om så behövs [31].

4.    Säkerställ att resultat från fastställande och resistensbestämning meddelas till förskrivare, sjuksköterskor och arbetsgruppen för antibiotic stewardship, i synnerhet vid kritiska resultat (t.ex. blododlingar) [98-100].

5.    Säkerställ att tester och rapportering av mikrobiologiska resultat följer europeiska och nationella standarder (dvs. den europeiska kommittén för resistensbestämning – EUCAST)[31].

6.    Tillhandahåll uppgifter om antibiotikaresistens på sjukhus- och avdelningsnivå, och meddela tendenser till arbetsgruppen för antibiotic stewardship och arbetsgruppen för vårdhygien/förebyggande och kontroll av infektioner [101].

7.    Utbilda regelbundet förskrivare vid sjukhuset i antibiotikaresistens, och använd snabba diagnostiska prover på vårdplatsen[31,53].