Hovedbudskap for kliniske mikrobiologer

informasjonsmateriell hovedbudskap materiell i verktøykassen

Oppgaver

1. Dine oppgaver relatert til å forbedre bruk av antibiotika inkluderer [31,98-100] [ekspertbeslutning]:

  • Deltakelse i forvaltningsteamet for antibiotika, som et hovedmedlem av teamet;
  • Samarbeide med infeksjonsmedisiner og farmasøyten på sykehuset for å implementere forvaltningsprogrammet for antibiotika;
  • Støtte bevisbaserte retningslinjer på sykehuset for antibiotika for vanlige infeksjoner og kirurgisk profylakse;
  • Betimelig identifikasjon og rapportering av mikroorganismer (f.eks., i dyrkning av blod) og antimikrobial mottakelighetstesting;
  • Kommunisere kritiske resultater hurtig til den behandlende legen;
  • Presentere data på en måte som støtter fornuftig bruk av antibiotika, for eksempel ved å selektivt rapportere til leger et begrenset antall antimikrobiale mottakelighetsresultater;
  • Gi retningslinjer for behørig prøvetakning, håndheve vrakkriterier for prøver som er sendt inn feil, og etablere prosedyrer for å begrense undersøkelse av kontaminanter (f.eks., dyrkning av blod);
  • Veilede empirisk antibiotikaterapi ved å gi sykehus og avdelingsspesifikk (f.eks., intensivavdeling eller akuttavdeling) kumulativ antimikrobial mottakelighetsdata;
  • Identifisere kritiske trender i antibiotikaresistens på sykehuset og hurtig kommunisere observasjoner til forvaltningsteamet for antibiotika og teamet for infeksjonskontroll.
  • Styre sykehusets antimikrobiale formular (f.eks., liste med medisiner tilgjengelige for foreskrivende leger).

Ting du kan gjøre, eller samarbeide om

2. Gi retningslinjer for prøvetakning, oppbevaring og transport [98,99].

3. Påse at laboratorietesting og antimikrobial mottakelighetsrapportering følger retningslinjer for behandling (inkludert selektiv rapportering) og inkluder relevante kommentarer på tolkning om nødvendig [31].

4. Påse at identifikasjonen og antimikrobiale mottakelighetstestresultater er kommunisert til foreskrivere, sykepleiere og forvaltningsteamet for antibiotika, spesielt for kritiske resultater (f.eks., dyrkning av blod) [98-100].

5. Påse at testing og rapportering av mikrobiologiresultater følger europeiske og nasjonale standarder (f.eks., European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) [31]

6. Forsyne data for antibiotisk resistens på sykehusnivå og avdelingsnivå, og kommunisere trender til forvaltningsteamet for antibiotika og teamet for forebygging og kontroll av infeksjon [101].

7. Lære opp foreskrivere på sykehuset på regelmessig basis i antibiotikaresistens, og i bruk av hurtige diagnostiske tester på behandlingsstedet [31,53].