Pamatinformācija klīniskajiem mikrobiologiem

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Uzdevumi

1.    Jūsu uzdevumi attiecībā uz antibiotiku lietošanas uzlabošanu ir šādi [31,98-100] [ekspertu vienošanās]:
a)    iesaistīties antibiotiku pārvaldības grupā kā vienam no galvenajiem grupas dalībniekam;
b)    sadarboties ar infekciju slimību speciālistu un slimnīcas farmaceitu, lai īstenotu antibiotiku pārvaldības programmu;
c)    atbalstīt uz pierādījumiem balstītas slimnīcas antibiotiku lietošanas pamatnostādnes izplatīto infekciju ārstēšanai un ķirurģiskajai profilaksei; 
d)    laikus identificēt mikroorganismus un ziņot par tiem (piemēram, asins kultūrās), un veikt antibakteriālās jutības pārbaudes;
e)    kritisku rezultātu gadījumā nekavējoties sazināties ar ārstējošo ārstu;
f)    pasniegt datus tādā veidā, lai veicinātu piesardzīgu antibiotiku lietošanu, piemēram, selektīvi ziņojot ārstiem par ierobežotu skaitu pretmikrobu jutīguma rezultātiem;
g)    sniegt pamatnostādnes par atbilstošu paraugu ņemšanu, ieviest nepareizi iesniegtu paraugu noraidīšanas kritērijus un īstenot procedūras, lai ierobežotu piesārņotāju apstrādi (piemēram, asins kultūru);
h)    vadīt empīrisku antibiotiku terapiju, nodrošinot slimnīcām un nodaļām specifiskus (piemēram, intensīvās terapijas nodaļai vai neatliekamās palīdzības nodaļai) kumulatīvos pretmikrobu jutības datus;
i)    noteikt antibiotiku rezistences kritiskās tendences slimnīcā un nekavējoties ziņot par novērojumiem antibiotiku pārvaldības grupai un infekciju kontroles grupai;
j)    pārvaldīt savas slimnīcas antibakteriālo formulāru (t. i., zāļu sarakstu, kas pieejams zāļu izrakstītājiem).

Lietas, ko varat darīt, un jautājumi, kuros varat dot savu ieguldījumu

2.    Sniedziet paraugu ņemšanas, uzglabāšanas un transportēšanas pamatnostādnes [98,99].

3.    Pārliecinieties, ka laboratorijas testēšanā un ziņojumu sniegšanā par pretmikrobu jutības datiem tiek ievērotas ārstēšanas pamatnostādnes (tostarp selektīvajā ziņošanā), un vajadzības gadījumā iekļaujiet attiecīgus komentārus par datu interpretēšanu [31].

4.    Pārliecinieties, ka identificēšanas un pretmikrobu jutības pārbaužu rezultātus paziņo zāļu izrakstītājiem, medicīnas māsām un antibiotiku pārvaldības grupai, jo īpaši attiecībā uz kritiskiem rezultātiem (piemēram, asins kultūrām) [98-100].

5.    Pārliecinieties, ka mikrobioloģisko rezultātu pārbaudīšana un ziņošana atbilst Eiropas un valsts standartiem (t. i., Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komiteja – EUCAST) [31].

6.    Sniedziet datus par antibiotiku rezistenci slimnīcas un nodaļas līmenī un ziņojiet par tendencēm antibiotiku pārraudzības grupai un infekciju profilakses un kontroles grupai [101].

7.    Regulāri apmāciet slimnīcas speciālistus, kuri izraksta zāles, par antibiotiku rezistenci un par ātrajām un uz vietas veicamajām diagnostikas pārbaudēm [31,53].