Glavne poruke za kliničke mikrobiologe

informativni materijal ključne poruke materijal iz kompleta

Zadaci

1. Vaši zadaci s obzirom na poboljšanje primjene antibiotika uključuju [31,98-100] [stručni konsenzus]:

  • sudjelovanje u radu tima za rukovođenje propisivanja antibiotika kao ključni član tima;
  • suradnju sa specijalistom za zarazne bolesti i bolničkim farmaceutom kako bi se ostvario program rukovođenja propisivanja antibiotika;
  • podršku provedbe bolničkih smjernica o primjeni antibiotika za česte infekcije i kiruršku profilaksu, utemeljenih na dokazima;
  • pravovremenu identifikaciju i izvještavanje o mikroorganizmima (npr. hemokulture) te testiranje antimikrobne osjetljivosti;
  • brzo priopćavanje kritičnih rezultata nadležnom liječniku;
  • iznošenje podataka na takav način da ide u prilog racionalnoj primjeni antibiotika, primjerice selektivnim izvještavanjem liječnika o ograničenom broju rezultata za antimikrobnu osjetljivost;
  • davanje smjernica za odgovarajuće uzimanje uzoraka, definiranje kriterija za odbijanje uzoraka koji nisu dostavljeni na odgovarajući način i uspostavljanje postupaka kako bi se ograničila kontaminacija uzoraka (npr. hemokulture);
  • preporuke za empirijsku terapiju antibioticima na temelju kumulativnih podataka o antimikrobnoj osjetljivosti specifičnih za bolnicu i odjel (npr. jedinica intenzivne skrbi ili odjel hitne medicine);
  • utvrđivanje kritičnih trendova u otpornosti na antibiotike u bolnici i brzo priopćavanje zapažanja timu za rukovođenje propisivanja antibiotika i timu za kontrolu infekcija;
  • vođenje liste bolničkih antimikrobnih lijekova (tj. popisa lijekova dostupnih propisivačima).

Ono što možete učiniti ili u čemu možete surađivati

2. Pružite smjernice za prikupljanje uzoraka, njihovo čuvanje i transport [98,99].

3. Osigurajte da su laboratorijske pretrage i izvještavanje o antimikrobnoj osjetljivosti usklađene sa smjernicama liječenja (uključujući selektivno izvještavanje) i dodajte relevantne napomene s tumačenjima ako je potrebno [31].

4. Osigurajte da se određivanje i rezultati testiranja antimikrobne osjetljivosti priopćuju propisivačima, medicinskim sestrama i timu za rukovođenje propisivanja antibiotika, osobito za kritične rezultate (npr. kulture krvi) [98-100].

5. Osigurajte da testiranje i priopćavanje mikrobioloških rezultata slijedi europske i nacionalne standarde (tj. one Europskog povjerenstva za testiranje antimikrobne osjetljivosti – EUCAST) [31].

6. Pružajte podatke o otpornosti na antibiotike na razini bolnice i odjela te priopćujte trendove timu za rukovođenje propisivanja antibiotika i timu za sprječavanje i kontrolu infekcija [101].

7. Redovito poučavajte bolničke propisivače o otpornosti na antibiotike i o primjeni brzih dijagnostičkih testova na mjestu pružanja skrbi [31,53].