Põhisõnumid kliinilistele mikrobioloogidele

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Ülesanded

1.    Teie ülesanded antibiootikumide paremal kasutamisel on järgmised [31,98-100] [ekspertide konsensus]:
a)    osaleda antibiootikumikasutuse kava rühmas selle olulise liikmena;
b)    teha koostööd infektsionisti ja haiglaproviisoriga, et rakendada antibiootikumikasutuse kava;
c)    toetada sagedate infektsioonide ravis ja kirurgilises profülaktikas haigla antibiootikumide kasutamise tõenduspõhiseid suuniseid; 
d)    tuvastada õigeaegselt mikroorganismid (nt verekülvides) ja määrata nende antimikroobne tundlikkus ning see teatada;
e)    teatada kriitiliselt olulistest tulemustest kiiresti raviarstile;
f)    esitada andmeid nii, et see toetaks antibiootikumide mõistlikku kasutamist, näiteks teatada arstidele valikuliselt piiratud arvu antimikroobse tundlikkuse testide tulemustest;
g)    anda proovide nõuetekohase võtmise suuniseid, tagada valesti esitatud proovide tagasilükkamise kriteeriumide täitmine ning kehtestada verekülvide kontaminatsiooni piiramise kord;
h)    juhendada empiirilist antibiootikumravi, pakkudes haigla ja osakondade jaoks (nt intensiivraviosakonda või erakorralise meditsiini osakonda) spetsiifilisi kumulatiivseid antimikroobse tundlikkuse andmeid;
i)    tuvastada antibiootikumiresistentsuse kriitiliselt olulised suundumused haiglas ning teatada tähelepanekud kiiresti antibiootikumikasutuse kava rühmale ja infektsioonitõrje rühmale;
j)    hallata haigla antimikroobsete ainete farmakopöad (st haiglaarstide käsutuses olevate ravimite nimekirja).

Mida saate teha ise või koostöös teistega?

2.    Andke proovide kogumise, säilitamise ja transpordi juhiseid [98,99].

3.    Tagage, et laboritestidel ja antimikroobse tundlikkuse aruandluses järgitakse testimissuuniseid (sh valikuline aruandlus) ja esitage nende tõlgendamiseks vajaduse korral asjakohaseid märkusi [31].

4.    Tagage, et mikroorganismide tuvastamise ja antimikroobse tundlikkuse määramise tulemused teatatakse haiglaarstidele, õdedele ja antibiootikumikasutuse kava rühmale, eriti kui tulemused on otsustavad (nt verekülvid) [98-100].

5.    Tagage, et mikrobioloogilisel testimisel ja tulemuste esitamisel järgitakse Euroopa ja riigi standardeid (st antimikroobse tundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST) standardeid) [31].

6.    Esitage andmeid antibiootikumiresistentsuse kohta haigla ja osakondade tasandil ning teatage suundumused antibiootikumikasutuse kava rühmale ning infektsioonide ennetamise ja tõrje rühmale [101].

7.    Pakkuge haiglaarstidele regulaarselt koolitust antibiootikumiresistentsuse ja kiirete ravikohas tehtavate diagnostikatestide kohta [31,53].