Informationsmateriale til læger i den primære sundhedstjeneste

kommunikationsværktøjssæt

Værktøjssættet indeholder skabelonmateriale og hovedbudskaber til sundhedspersoner, idéer til informationsaktiviteter, og forslag til taktikker for at formidle budskabet til både udbydere af primær pleje og patienter.

Anvisninger for brug af dette materiale

I bemærkningen til vejledningen er der flere detaljerede oplysninger og ideer til, hvordan man kan bruge dette materiale og afholde en kampagne om selvmedicinering med antibiotika.

Betingelser for anvendelsen

Anvendelse af kommunikationsmaterialet til kampagnen Den Europæiske Antibiotikadag er tilladt for alle almennyttige organisationer og sundhedsorganisationer samt alle europæiske sundhedsmyndigheder og myndighedsorganer, der afholder kampagner til mindskelse af resistens og fremme af hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika.

Alle andre instanser skal have tilladelse fra ECDC, før de anvender kommunikationsmaterialet for kampagnen Den Europæiske Antibiotikadag. Tilladelse til at anvende disse materialer indhentes fra: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gerne høre fra dig!

ECDC vil gerne vide, hvordan og hvor kampagnens kommunikationsmateriale anvendes, navnlig hvis du mener, at dine initiativer er egnede til at lægges ud på siden "Nationale aktiviteter" på dette websted. Har du spørgsmål til materialet, bedes du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Værktøjssætmateriale

Faktablad for eksperter

Antimikrobiel resistens er en mikroorganismes (f.eks. en bakterie, et virus) evne til at modstå behandling med antimikrobielle agenser. Hovedårsagen til antimikrobiel resistens er fortsat brugen af antimikrobielle stoffer inden for humanmedicin.

Data

Faktablad til ordinerende læger

faktablad, informationsmateriale, værktøjssætmateriale -

Et faktablad om antibiotikaresistens i den primære sundhedstjeneste giver ordinerende læger EU-data og nationale data om de seneste tendenser.

Nøglebudskaber til læger i den primære sundhedstjeneste

Den stigende antibiotikaresistens gør antibiotika ineffektiv: En effektiv patientkommunikation er vigtig for at tackle dette problem, som hele tiden bliver større og større.

Data

Patientbrochure

informationsmateriale, værktøjssætmateriale

En patientbrochure, som læger i den primære sundhedstjeneste kan udlevere til patienter: Den forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvorfor hensigtsmæssig brug af antibiotika er vigtig.

Data

Patientdialog

informationsmateriale, værktøjssætmateriale

En vejledning, som bygger på tilgængelig dokumentation, og som kan vejlede og hjælpe læger i den primære sundhedstjeneste i tilfælde af patientpres vedrørende antibiotika.

Nedenstånde materiale er kun tilgængeligt på engelsk.

Data

Skabelon til brev til læger i den primære sundhedstjeneste

værktøjssætmateriale

En skabelon til brev til nationale offentlige sundhedsmyndigheder, som skal sendes til læger i den primære sundhedstjeneste med introduktion af Den Europæiske Antibiotikadag.