Informační materiály k oslovení lékařů primární péče

sada komunikačních nástrojů

Sada nástrojů obsahuje šablony a klíčové informace pro zdravotnické pracovníky, nápady na osvětové aktivity a návrhy taktik, jak informace předat jak poskytovatelům primární péče, tak pacientům.

Pokyny k používání těchto materiálů

Podrobnější informace a tipy, jak tyto materiály používat a jak uspořádat kampaň týkající se samoléčby antibiotiky, naleznete v pokynech.

Podmínky použití

Komunikační materiály kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne mohou používat všechny neziskové organizace a zdravotnická sdružení i všechny evropské zdravotnické orgány a vládní subjekty pořádající kampaně zaměřené na snižování odolnosti vůči antibiotikům a propagaci správného používání antibiotik.

Veškeré ostatní subjekty si před použitím komunikačních materiálů kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne musí vyžádat souhlas střediska ECDC. Chcete-li získat souhlas s používáním uvedených materiálů, zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Budeme rádi, když nás budete informovat

Středisko ECDC zajímá, jak a kde se komunikační materiály kampaně používají, a zejména zda se domníváte, že by vaše iniciativy mohly být uvedeny na stránce „Aktivity v členských státech“ na tomto webu. V případě jakýchkoli dotazů k materiálům zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Materiály sady nástrojů

Data

Dialog s pacienty

informační materiál, materiály sady nástrojů

Modelový dialog s pacientem opírající se o dostupné důkazy poskytuje návod a podporu pro předepisujíc í lékaře v zařízeních primární péče, na které někteří pacienti naléhají, aby jim předepsali antibiotika, a propaguje vhodné používání antibiotik pacienty.

Fakta pro odborníky

Antimikrobiální rezistence je schopnost mikroorganismu (např. bakterie, viru nebo parazita, jako je například původce malárie) odolávat účinku antimikrobiální látky. Hlavní příčinou antimikrobiální rezistence mikroorganismů u lidí nicméně zůstává používání antimikrobiálních léčiv v humánní medicíně, a to v běžné populaci (komunitě) a v nemocnicích či dalších zařízeních poskytujících zdravotní péči.
 

Data

Informační list - lékaři v zařízeních primární péče

informační list, informační materiál, materiály sady nástrojů -

Informační list o odolnosti vůči antibiotikům v zařízeních primární péče poskytuje lékařům údaje o nejnovějších trendech na úrovni EU i v jednotlivých zemích.

Ključne poruke za liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Povećana rezistencija bakterija na antibiotike ugrožava učinkovitost antibiotika sada i u budućnosti: efikasna komunikacija s pacijentima ključna je za rješavanje ovog sve aktualnijeg problema.

Data

Leták pro pacienty

informační materiál, materiály sady nástrojů

Leták pro pacienty určený předepisujícím lékařům v zařízeních primární péče, kteří ho předají pacientům: vysvětluje, co to je odolnost vůči antibiotikům a proč je důležité používat antibiotika vhodným způsobem.

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině

Data

Vzorový dopis pro lékaře v zařízeních primární péče

materiály sady nástrojů

Vzorový dopis pro vnitrostátní orgány veřejného zdraví, který představuje Evropský antibiotický den a je určený pro lékaře v zařízeních primární péče.