Informační materiály k oslovení lékařů primární péče

sada komunikačních nástrojů

Sada nástrojů obsahuje šablony a klíčové informace pro zdravotnické pracovníky, nápady na osvětové aktivity a návrhy taktik, jak informace předat jak poskytovatelům primární péče, tak pacientům.

Pokyny k používání těchto materiálů

Podrobnější informace a tipy, jak tyto materiály používat a jak uspořádat kampaň týkající se samoléčby antibiotiky, naleznete v pokynech.

Podmínky použití

Komunikační materiály kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne mohou používat všechny neziskové organizace a zdravotnická sdružení i všechny evropské zdravotnické orgány a vládní subjekty pořádající kampaně zaměřené na snižování odolnosti vůči antibiotikům a propagaci správného používání antibiotik.

Veškeré ostatní subjekty si před použitím komunikačních materiálů kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne musí vyžádat souhlas střediska ECDC. Chcete-li získat souhlas s používáním uvedených materiálů, zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Budeme rádi, když nás budete informovat

Středisko ECDC zajímá, jak a kde se komunikační materiály kampaně používají, a zejména zda se domníváte, že by vaše iniciativy mohly být uvedeny na stránce „Aktivity v členských státech“ na tomto webu. V případě jakýchkoli dotazů k materiálům zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Data

Patient brochure

informační materiál, materiály sady nástrojů

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

informační materiál, materiály sady nástrojů

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině

Data

Vzorový dopis pro lékaře v zařízeních primární péče

materiály sady nástrojů

Vzorový dopis pro vnitrostátní orgány veřejného zdraví, který představuje Evropský antibiotický den a je určený pro lékaře v zařízeních primární péče.