Използване на антимикробни средства в европей- ските болници и заведенията за дългосрочни грижи

инфографика

1 / 3 пациенти получават поне едно антимикробно средство ежедневно.

Използване на антимикробни средства в европей- ските болници и заведенията за дългосрочни грижи

Ако искате да промените инфографиката, имайте предвид, че трябва да инсталирате пакета с шрифтове (Meta Pro), преди да отворите файла в Illustrator или InDesign. Не отваряйте .ai файла, без първо да сте инсталирали шрифтовете.

Ако променяте файла и инсталирате шрифта, ECDC изисква да деинсталирате шрифта след извършване на промяната, тъй като ECDC няма право да дава лиценз за него.

Препоръчваме да не се добавят графични елементи, с изключение на допълнителни лога. Не променяйте цветовете, интервалите, организацията или размера на шрифта (ако не е абсолютно необходимо). ECDC с удоволствие ще провери промените.
В заключение, посочете ECDC като източника на инфографиката.