Verktygslåda för personal på sjukhus och i andra vårdmiljöer

kommunikationsverktyg

Syftet med denna verktygslåda är att stödja insatser för att skapa en mer återhållsam användning av antibiotika på sjukhus och i andra vårdmiljöer genom spridning av faktabaserat utbildnings- och informationsmaterial. Dessutom vill man försöka skapa en känsla av personligt ansvar för att hantera antibiotikaresistens och göra yrkesverksamma mer benägna att vidta åtgärder.

Verktygslådan innehåller följande: viktiga budskap, checklista för förskrivare, faktablad, informationsbild om antibiotikastrategier, broschyrer, brev, affischer, presentation, visitkort med information om kampanjen i sociala medier.

Verktygslådans viktigaste målgrupp är personal på sjukhus och i andra vårdmiljöer, t.ex. långtidsvård, som har olika roller och inverkan på antibiotikaanvändningen i dessa miljöer.
- Chefer/administrativ personal
- Specialister på smittsamma sjukdomar
- Personal som arbetar med förebyggande och kontroll av infektioner
- Epidemiologer
- Förskrivare
- AT-läkare och studenter
- Farmaceuter
- Sköterskor
- Kliniska mikrobiologer
- Personal inom akut-, intensiv- och långtidsvården

De viktiga budskapen i verktygslådan har tagits fram genom en grundlig genomgång av den vetenskapliga litteraturen utförd av ECDC:s experter och efter en omfattande samråds- och redigeringsfas. Vissa av budskapen är ”expertkonsensus” och saknar hänvisning till den vetenskapliga litteraturen. Denna konsensus har fastställts genom diskussioner mellan ECDC:s experter, den tekniska rådgivande kommittén för Europeiska antibiotikadagen och andra externa experter och intressenter.

Olika frågor avseende antibiotikaresistens på sjukhus och i andra vårdmiljöer är aktuella i olika länder. Det är viktigt att betona att mallarna ger övergripande information och gemensamma budskap, men att de kommer att ha störst effekt om de anpassas efter behoven och förhållandena i varje land eller till och med efter de specifika förhållandena i varje vårdmiljö. De viktiga budskapen måste också anpassas noggrant, eftersom vårdpersonal på olika håll i Europa kan ha olika roller än de som beskrivs i dokumentet. Dessutom ser hälso- och sjukvårdssystemen olika ut från land till land.
Yrkesverksamma uppmanas att välja de budskap och mallar som de vill använda utifrån sina egna, specifika behov.

Hur ska materialet användas?

För mer detaljerad information och idéer om hur du kan använda detta material och anordna en kampanj om självmedicinering med antibiotika, se vägledningen.

Användarvillkor

Det informationsmaterial som ingår i kampanjen för Europeiska antibiotikadagen får användas av alla icke-vinstdrivande organisationer och hälsoorganisationer samt alla europeiska hälsomyndigheter och statliga organ som genomför kampanjer för att minska antibiotikaresistens och främja en ansvarsfull användning av antibiotika.

Alla övriga aktörer måste ansöka om tillstånd från ECDC innan de använder kampanjmaterialet för Europeiska antibiotikadagen. För att ansöka om tillstånd för användning av materialet, använd denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vill höra från dig!

ECDC vill gärna veta hur och när kampanjmaterialet används, särskilt om du tycker att dina initiativ bör inkluderas i listan över nationella aktiviteter på denna webbplats. Om du har några frågor om materialet kan du använda denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

Allmänna huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

Huvudbudskap som är relevanta för alla förskrivare

Huvudbudskap till sjukhusdirektörer/sjukhusadministratörer

Huvudbudskap för specialister på infektionssjukdomar vid sjukhus

Huvudbudskap för yrkesverksamma inom förebyggande och kontroll av infektioner samt epidemiologer vid sjukhus

Huvudbudskap till förskrivare vid sjukhus

Huvudbudskap för nyligen utexaminerade läkare och studenter 

Huvudbudskap till farmaceuter vid sjukhus

Huvudbudskap för sjuksköterskor

Huvudbudskap till kliniska mikrobiologer

Huvudbudskap till akutmottagningar (läkare och chefer)

Huvudbudskap till intensivvårdsavdelningar (läkare och chefer)

Huvudbudskap till inrättningar för långtidssjukvård (läkare och chefer)

Huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

Materialen nedan finns endast på engelska.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

verktyglådans innehåll

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktablad, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

Allmänna huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

Huvudbudskap som är relevanta för alla förskrivare

Huvudbudskap till sjukhusdirektörer/sjukhusadministratörer

Huvudbudskap för specialister på infektionssjukdomar vid sjukhus

Huvudbudskap för yrkesverksamma inom förebyggande och kontroll av infektioner samt epidemiologer vid sjukhus

Huvudbudskap till förskrivare vid sjukhus

Huvudbudskap för nyligen utexaminerade läkare och studenter 

Huvudbudskap till farmaceuter vid sjukhus

Huvudbudskap för sjuksköterskor

Huvudbudskap till kliniska mikrobiologer

Huvudbudskap till akutmottagningar (läkare och chefer)

Huvudbudskap till intensivvårdsavdelningar (läkare och chefer)

Huvudbudskap till inrättningar för långtidssjukvård (läkare och chefer)

Materialen nedan finns endast på engelska.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

verktyglådans innehåll

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktablad, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.