Verktygslåda för personal på sjukhus och i andra vårdmiljöer

kommunikationsverktyg

Syftet med denna verktygslåda är att stödja insatser för att skapa en mer återhållsam användning av antibiotika på sjukhus och i andra vårdmiljöer genom spridning av faktabaserat utbildnings- och informationsmaterial. Dessutom vill man försöka skapa en känsla av personligt ansvar för att hantera antibiotikaresistens och göra yrkesverksamma mer benägna att vidta åtgärder.

Verktygslådan innehåller följande: viktiga budskap, checklista för förskrivare, faktablad, informationsbild om antibiotikastrategier, broschyrer, brev, affischer, presentation, visitkort med information om kampanjen i sociala medier.

Verktygslådans viktigaste målgrupp är personal på sjukhus och i andra vårdmiljöer, t.ex. långtidsvård, som har olika roller och inverkan på antibiotikaanvändningen i dessa miljöer.
- Chefer/administrativ personal
- Specialister på smittsamma sjukdomar
- Personal som arbetar med förebyggande och kontroll av infektioner
- Epidemiologer
- Förskrivare
- AT-läkare och studenter
- Farmaceuter
- Sköterskor
- Kliniska mikrobiologer
- Personal inom akut-, intensiv- och långtidsvården

De viktiga budskapen i verktygslådan har tagits fram genom en grundlig genomgång av den vetenskapliga litteraturen utförd av ECDC:s experter och efter en omfattande samråds- och redigeringsfas. Vissa av budskapen är ”expertkonsensus” och saknar hänvisning till den vetenskapliga litteraturen. Denna konsensus har fastställts genom diskussioner mellan ECDC:s experter, den tekniska rådgivande kommittén för Europeiska antibiotikadagen och andra externa experter och intressenter.

Olika frågor avseende antibiotikaresistens på sjukhus och i andra vårdmiljöer är aktuella i olika länder. Det är viktigt att betona att mallarna ger övergripande information och gemensamma budskap, men att de kommer att ha störst effekt om de anpassas efter behoven och förhållandena i varje land eller till och med efter de specifika förhållandena i varje vårdmiljö. De viktiga budskapen måste också anpassas noggrant, eftersom vårdpersonal på olika håll i Europa kan ha olika roller än de som beskrivs i dokumentet. Dessutom ser hälso- och sjukvårdssystemen olika ut från land till land.
Yrkesverksamma uppmanas att välja de budskap och mallar som de vill använda utifrån sina egna, specifika behov.

Hur ska materialet användas?

För mer detaljerad information och idéer om hur du kan använda detta material och anordna en kampanj om självmedicinering med antibiotika, se vägledningen.

Användarvillkor

Det informationsmaterial som ingår i kampanjen för Europeiska antibiotikadagen får användas av alla icke-vinstdrivande organisationer och hälsoorganisationer samt alla europeiska hälsomyndigheter och statliga organ som genomför kampanjer för att minska antibiotikaresistens och främja en ansvarsfull användning av antibiotika.

Alla övriga aktörer måste ansöka om tillstånd från ECDC innan de använder kampanjmaterialet för Europeiska antibiotikadagen. För att ansöka om tillstånd för användning av materialet, använd denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vill höra från dig!

ECDC vill gärna veta hur och när kampanjmaterialet används, särskilt om du tycker att dina initiativ bör inkluderas i listan över nationella aktiviteter på denna webbplats. Om du har några frågor om materialet kan du använda denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

Materialen nedan finns endast på engelska.

Data

Leaflet for nurses

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Materialen nedan finns endast på engelska.

Data

Leaflet for nurses

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.